Aanbesteding Deelmobiliteit van start

Geen eigen auto kopen, maar er een delen met andere bewoners? In Nieuw Delft kan dat straks. De gemeente maakt hier ruimte voor ‘deelmobiliteit’. Dit is een plek waar bewoners terecht kunnen voor een deelauto, maar ook voor het gebruik van een elektrische fiets. Delft zoekt hiervoor nog een aanbieder. De aanbesteding hiervoor is nu begonnen.

Nieuwe parkeergarage

De deelauto’s komen eerst op een tijdelijke plek op de hoek Engelsestraat en Abtswoudseweg. Na ongeveer twee jaar verhuist deze ‘mobiliteitshub’ naar de nieuwe parkeergarage ten zuiden van het Van Leeuwenhoekpark (veld 6). De ingang is dan aan de Nieuwe Gracht.

Aanbesteding begint

Het aanbod voor deelmobiliteit is voor zowel nieuwe bewoners in Nieuw Delft, als voor Delftenaren uit de wijken eromheen. Nieuw Delft is al begonnen met de aanbesteding, op zoek naar een geschikte aanbieder. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen die er gaan wonen meteen gebruik kunnen maken van deelmobiliteit, en dus geen eigen auto hoeven aan te schaffen.

Een fietser fietst door het braakliggende gebied van Nieuw Delft. Op de achtergrond drie bouwkranen.

Leren van ervaringen

De nieuwe voorziening moet in de praktijk laten zien hoe deelmobiliteit werkt. De gemeente wil van de ervaringen leren hoe ze er in de toekomst het beste mee om kan gaan. Ook zal de gemeente Delftenaren uitnodigen om in januari te laten weten hoe zij denken over deelmobiliteit. Vooral de bewoners in de buurt van de mobiliteitshub worden met extra aandacht gevraagd om hun mening te geven. 

Update: de enquête staat inmiddels online. Vul hem hier in, dat kan tot 14 februari 2021. 

Meer ruimte voor groen

De gemeenteraad heeft in 2019 geld vrijgemaakt voor deelmobiliteit. Delft werkt hieraan mee om meer ruimte te maken voor groen en recreatie. Deelmobiliteit helpt ook minder CO2 uit te stoten en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen.

Meer informatie over de aanbesteding staat op TenderNed.