Aanleg Van Leeuwenhoekpark begonnen

Op zaterdag 27 augustus gaf Frank van Vliet, gebiedswethouder Nieuw Delft, het startsein voor de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark. Samen met kinderen uit de buurt plantte hij de eerste bomen. Het nieuwe park, dat op het dak van de spoortunnel komt te liggen, wordt een groene, ontspannen ontmoetingsplek voor de stad. Het eerste deel is naar verwachting in januari 2023 klaar.

Wethouder van Vliet: “Waar het viaduct vroeger een barrière vormde tussen de Delftse wijken, zorgt het park op de tunnel voor verbinding. Tussen de verschillende buurten, Delftenaren en bezoekers van de stad. Bovendien geeft het park de nodige vergroening en verkoeling. Het is geweldig dat we nu echt met de aanleg van het eerste deel kunnen beginnen. “

Wethouder Frank van Vliet plant samen met kinderen uit de buurt de eerste boompjes. Deze worden later overgeplant naar het echte park. Foto: Guus Schoonewille

Delfts ontwerp

Baljon landschapsarchitecten maakte het ontwerp voor het park. Dat gebeurde in samenwerking met de TU Delft en met de inbreng van tal van Delftenaren. In het ontwerp is op allerlei manieren rekening gehouden met het veranderende klimaat. Door een innovatief waterbergingssysteem is het park berekend op zowel droge perioden als hevige regenbuien. Het park zorgt bovendien voor verkoeling in de stad. Baljon maakte voor het ontwerp gebruik van de kennis en de klimaatmodellen van de TU Delft. Zo zijn de bomenrijen en de fontein zo geplaatst, dat ze de omgeving maximaal verkoelen.

Biodiversiteit

Het Van Leeuwenhoekpark wordt een fijne plek voor mens én dier. Door de verschillende lindes en bollenplanten kent het park een lang nectarseizoen, waardoor het vlinders en bijen aantrekt. In en rond het park is voldoende voedsel en nestgelegenheid voor tuinvogels en gierzwaluwen. Ook komen er verschillende fruitbomen en notenbomen in het park.

Aanleg in fasen

Het park wordt in een aantal fasen aangelegd. De aanleg kan namelijk pas beginnen zodra de aangrenzende gebouwen klaar zijn. Als eerste wordt het noordelijk deel van het park aangelegd, tussen het busplein en de Ireneboulevard. Dat gebeurt in drie fasen. De eerste fase is naar verwachting in januari klaar. In het voorjaar van 2023 start de volgende fase. Naar verwachting is het noordelijk deel van het park in 2025 klaar. Ook de planning van het zuidelijk deel volgt de voortgang van de bouw in het zuiden van Nieuw Delft. Het gehele park is naar verwachting in 2027 klaar.

Planning eerste fase

Eind augustus start de inrichting van het werkterrein. In september verwijdert Donker Groen de verharding en het asfalt, en beginnen zij met graafwerk en de aanleg van leidingen. In oktober en november wordt gewerkt aan de dakconstructie op de tunnel, waar het park op komt te liggen, en maakt Donker Groen de bakken waar straks de beplanting en bomen in komen. In oktober wordt naar verwachting ook de betonnen loper gestort. In december wordt tenslotte de beplanting en de banken aangebracht.

Betrokken partijen

Donker Groen legt het noordelijk deel van het park aan, in opdracht van gemeente Delft. Skatebaanbouwer SkateOn legt de betonnen loper aan. Wallaard Noordeloos bouwt de voetgangersbrug in het park. Het Van Leeuwenhoekpark is deels gefinancierd vanuit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Overzichtskaart park Noord