Afvoer PFAS-houdende grond in december

Vanaf maandag 6 december vinden er grondwerkzaamheden plaats op het bouwterrein tussen de Industriestraat en Ambachtsstraat. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. 

Binnenkort worden twee bouwvelden op veld 8, gelegen aan de Industriestraat, overgedragen aan Synchroon. Deze ontwikkelaar start in 2022 met de bouw van Porseleinen Hof en Toren. Uit een laatste onderzoek kwam naar voren dat een deel van de grond te veel PFAS bevat. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven aan het bedrijf JdB GWW B.V. om deze grond af te voeren. 

Duur werkzaamheden

Op vrijdag 3 december begint de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf maandag 6 december start JdB GWW B.V. met het ontgraven en afvoeren van de grond. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken en vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Bij de werkzaamheden worden een graafmachine en vrachtwagens gebruikt. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van geluid en werkverkeer.

PFAS

Bij het bodemonderzoek zijn vorig jaar slechts lage concentraties PFAS gevonden op veld 8. Daardoor was verdere actie niet nodig. Pas is er uitgebreider onderzoek gedaan op veld 8. Dit was nodig omdat de gemeente een deel van veld 8 binnenkort overdraagt aan de ontwikkelaar. Hieruit bleek dat de bodem op sommige plekken te veel PFAS bevat. Het verschil komt doordat er bij het laatste onderzoek op meer en andere plekken is gemeten.

kaart van veld 8