Archeologische opgraving aan Ireneboulevard

Deze en volgende week is Archeologie Delft bezig met een opgraving op veld 6, aan de Ireneboulevard. Het gaat om de resten van twee erven met huizen uit waarschijnlijk de 17e tot en met de 19e eeuw. De resten worden opgegraven en onderzocht, omdat hier naar verwachting vanaf 2021 de bouw van een project start. Voor deze plek zijn plannen voor een woonzorglocatie gecombineerd met sociale huurwoningen.

Op oude kaarten was al te zien dat er vroeger gebouwtjes stonden op de plek waar het project moet komen. Eerdere graafwerkzaamheden en proefsleuven lieten zien dat daar nog resten van in de grond zitten. Het gaat om twee vindplaatsen: één in het noorden, vlakbij de Ireneboulevard, en één meer in het zuiden.

Graafmachine bij archeologische opgraving Nieuw Delft

Buitenhuisje

Archeoloog Jean Paul Bakx vertelt: “Voor de zuidelijke vindplaats is duidelijk dat er vanaf 1635 – en vermoedelijk al iets eerder – sprake was van een kleine buitenplaats, gelegen langs een laantje vanaf de Schie. Onder inwoners van steden, dus ook in Delft, werd het in de 17e en 18e eeuw gewoonte om in de zomer de stad te verlaten en de frisse buitenlucht op te zoeken. De meer vermogende stedelingen konden zich een fraaie tuin buiten de stad veroorloven. In veel gevallen lieten ze zelfs een buitenhuis bouwen.”

Langs het laantje waar ook de onderzoekslocatie aan ligt, stonden verschillende kleinere buitenhuizen, vertelt Jean Paul. Deze ‘tuinhuisjes’ waren kleine kopieën van de grote herenhuizen langs de Vliet en de Schie. Ze bestonden vaak uit maar één of twee ruimten voor een bedstee en keuken. Vermoedelijk gaat het bij de zuidelijke vindplaats om een wat grotere buitenplaats, waar in de 18e eeuw ook een grote vijver in de tuin bij hoorde.

oude kaart met daarop aangegeven het veld waar gegraven wordt

Noordelijke vindplaats

Over de zuidelijke vindplaats zijn dus een paar dingen bekend, maar waar het gebouwtje op de noordelijke vindplaats voor gebruikt werd, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is hier na de sloop van de buitenplaats een erf met een huis aangelegd. Het vermoeden is dat dit geen buitenplaats is.

Vondsten

Eén van de vondsten van de archeologen betreft de restanten van een kleine ‘hobbyboerderij’. Tijdens de opgravingen werden onder andere een stal met mestgoot, een kamer met bedstede en een beerput zichtbaar. Ook werd de fundering van van een theekoepel gevonden, ooit de plek waar bewoners konden genieten van een kopje thee en een potje domino. Kijk voor meer info en foto’s op erfgoeddelft.nl.