Bouw complex Pieter van Foreest en Woonbron van start

De werkzaamheden voor de woonzorglocatie van Pieter van Foreest en de sociale huurwoningen van Woonbron zijn gestart. Het complex komt aan de zuidkant van de Ireneboulevard te liggen, tussen het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht.

Bouwwerkzaamheden en hinder

Boele & van Eesteren gaat het complex bouwen. De aannemer is deze week begonnen met de inrichting van het werkterrein. De heiwerkzaamheden staan gepland van de week van 3 juli tot en met eind september, met een pauze van 3 weken bouwvakantie in augustus. Eind september, begin oktober brengt de aannemer de damwanden aan. Zowel het heiwerk als het aanbrengen van de damwanden leveren hinder op in de vorm van geluid en trillingen. Na de zomervakantie wordt de Ireneboulevard tijdelijk met één rijbaan versmald. Dit is nodig om voetgangers en fietsers veilig doorgang te geven. Het complex is naar verwachting begin 2026 gereed.

Drie woonblokken

Het gebouw krijgt de vorm van een U en wordt vijf tot zes verdiepingen hoog. In het blok aan de Ireneboulevard komen de 118 zorgstudio’s van Pieter van Foreest. De 67  sociale huurappartementen van Woonbron zijn verdeeld in twee aangrenzende woonblokken. De appartementen zijn ideaal voor starters, kleine gezinnen en senioren. Bovenop de verdiepte parkeergarage komt een daktuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Meer weten?

Meer informatie over de bouw is te vinden op www.boele.nl/nl/projectwebsites/spoorzone. Hier kunt u zich ook aanmelden voor e-mailupdates over de bouw.

Impressie van gebouw Pieter van Foreest aan het Van Leeuwenhoekpark. Licht gebouw met deels 5, deels 6 verdiepingen.