Bouw Porseleinen Hof van start

Binnenkort gaat de bouw van Porseleinen Hof van start. Half april gaan de eerste heipalen de grond in voor de woontoren aan de Industriestraat.

Porseleinen Hof bestaat uit 17 grondgebonden woningen en een woontoren met 85 huurappartementen. De grondgebonden woningen komen aan de Ambachtstraat te liggen, de appartementen aan de Industriestraat. Porseleinen Hof is naar verwachting eind 2023 – begin 2024 klaar. Het project wordt gebouwd door ERA Contour, in opdracht van SYNCHROON.

Heiwerkzaamheden

ERA Contour start half april met het heien voor de appartementen. Dit duurt ongeveer 2 weken. Half september volgen de heiwerkzaamheden voor de grondgebonden woningen. Ook dit duurt circa 2 weken.

Kaart bouwplaats Porseleinen Hof

Hinder en werktijden

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. Wel komt het vrachtverkeer richting de bouwplaats al eerder op gang. Vooral de heiwerkzaamheden in april en september zullen geluidshinder opleveren in de omgeving.

Inrichting bouwplaats

Onlangs startte ERA Contour met het inrichten van de bouwplaats. De opbouw van het ketenpark start in de tweede week van april en duurt tot circa begin mei. Om de wijk zoveel mogelijk te ontlasten, verloopt de aan- en afvoer van materiaal via de gracht aan de Industriestraat. De gracht wordt hiervoor tijdelijk gedempt. Wanneer Porseleinen Hof af is wordt de gracht weer in de oorspronkelijke staat gebracht, in het eerste kwartaal van 2024.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bouw van Porseleinen Hof? Dan kunt u de aannemer een mail sturen via porseleinen-hof-omgeving@eracontour.nl. U kunt op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw via de website: www.eracontourbouwt.nl/porseleinenhof

ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’. Dat betekent dat zij gedragsregels hanteren die tot doel hebben om de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Wilt u toch een melding doen, kan dat via www.bewustebouwers.nl.