Coendersbuurt 400 waterplanten rijker

Op 10 april zijn de grachten in de Coendersbuurt verrijkt met maar liefst 400 waterplanten. De waterlelies, lisdodden, watergentiaan en fonteinkruid moeten de waterkwaliteit verbeteren door de biodiversiteit te vergroten.

Ruim 30 buurtbewoners staken de handen uit de mouwen om alle 400 planten in het water te krijgen. Wethouder Stephan Brandligt (Duurzaamheid) liet samen met initiatiefnemer Robert Barunovic en groenadviseur Jiri de Waal de eerste waterplanten te water.

wethouder en initiatiefnemer staan met laarzen aan in het water om de eerste planten te water te laten

Groene kade

Deze actie, genaamd ‘Groene kade’, is een initiatief van de buurtbewoners zelf. De financiering kwam onder andere tot stand door een succesvolle crowdfunding in de buurt. Naast deze crowdfunding hebben de gemeente Delft, het Hoogheemraadschap Delfland en Adviesbureau de Waal dit initiatief ondersteund. Eerder werd in het kader van deze actie al plantenbakken geplaatst op de Graaf Floriskade en werden er boomtuintjes aangelegd, om zo de buurt te vergroenen. Kijk voor meer informatie op de website van de Groene Kade Delft.