Contact

Stuur ons een mail
Heb je een vraag over Nieuw Delft? Mail dan naar nieuwdelft@delft.nl.

Bezoekadres gemeente Delft
Stadskantoor Delft
Stationsplein 1
2611 BV Delft

In de publiekshal van het stadskantoor vind je de gebiedsmaquette van Nieuw Delft. Voor meer informatie en uitleg over het project, maak een afspraak via nieuwdelft@delft.nl.

Bereikbaarheid
U bereikt het stadskantoor via de ingang aan de Coenderstraat, of via de stationshal.

Parkeren
Komt u met de fiets? Dan kunt u deze stallen in een van de ondergrondse fietsenstallingen bij het station.
Wanneer u met de auto komt, kunt u deze parkeren in de Prinsenhofgarage, de Phoenixgarage of de Zuidpoortgarage. Bij het stadskantoor zijn geen parkeerplaatsen. Voor de ingang van het stadskantoor zijn wel twee parkeerplaatsen voor mindervaliden. Parkeren kan hier tussen 8.00 en 18.00 uur.

Postadres:
Gemeente Delft
t.a.v. Projectorganisatie Nieuw Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Woonwinkel

Heeft u interesse in een zelfbouwkavel, appartement of nieuw huis in Nieuw Delft? Kijk dan onder Actueel aanbod. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van vrijkomende woningen, zelfbouwkavels of appartementen in Nieuw Delft. Meld u hiervoor aan via de homepage (scroll naar beneden).

Schadeloket

Nieuw Delft is een omvangrijk project in het hart van Delft. Bij de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast voor de omgeving te voorkomen. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid, kan het zijn dat u toch nadeel of schade ondervindt van het project. In bepaalde gevallen kunt u dan aanspraak maken op een compensatie of een (gedeeltelijke) vergoeding van de schade.

Tijdens de ontwikkeling van Nieuw Delft kunt u te maken krijgen met drie soorten nadeel of schade:

  1. Planschade: schade als gevolg van rechtmatige planologische wijzigingen ten behoeve van het project Nieuw Delft
  2. Nadeelcompensatie:  compensatie van onevenredige schade die het gevolg is van rechtmatige besluiten genomen ten behoeve van het project Nieuw Delft
  3. Bouwschade: materiële schade aan eigendommen als gevolg van de bouwwerkzaamheden van Nieuw Delft.

Een verzoek om schadevergoeding
Een verzoek om schadevergoeding met betrekking tot Nieuw Delft kunt u melden bij het Schadeloket. Dit doet u door het juiste formulier (zie Downloads onderaan deze pagina) in te vullen en ondertekend op te sturen naar Gemeente Delft, t.a.v. Schadeloket Nieuw Delft, postbus 78, 2600 ME Delft of door te mailen naar schadeloketnieuwdelft@delft.nl. Het Schadeloket zorgt ervoor dat uw verzoek bij de juiste behandelende instantie terecht komt.

Wat doet het Schadeloket Nieuw Delft?
Als u een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend dan ontvangt u schriftelijk een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt geregistreerd en krijgt een nummer. Het Schadeloket beoordeelt om wat voor soort schade het gaat en stuurt het verzoek voor behandeling door naar de betreffende instantie. De verdere administratieve en inhoudelijke afwikkeling gebeurt door de instantie aan wie het verzoek is doorgestuurd. Het Schadeloket laat u vanzelfsprekend weten welke instantie dit zal zijn. Voor het verdere verloop van de afhandeling hebt u rechtstreeks contact met deze instantie. Het Schadeloket bewaakt de voortgang van het afwikkelingsproces.

Hoe lang duurt de afhandeling?
Elke soort schade kent eigen regels en een vaste procedure voor afhandeling. Zo is er bij planschade- en nadeelcompensatieverzoeken in de regel een advies van onafhankelijke deskundigen nodig en wordt er een hoorzitting gehouden. Bij bouwschades worden zo nodig verzekeringsexperts ingeschakeld door de aannemer. De behandelende instanties streven ernaar om verzoeken om schadevergoeding voortvarend af te handelen. Het beoordelen van verzoeken vergt echter een zorgvuldige behandeling en dat kan enige tijd in beslag nemen.

Downloads