Damwanden trekken Gezicht op Delft

De komende dagen verwijdert de aannemer de damwanden op de bouwplaats van Gezicht op Delft, aan de Ireneboulevard. Deze werkzaamheden duren tot en met maandag 4 juli. Het trekken van de damwanden geeft geluidshinder. Direct omwonenden hebben hier een brief over ontvangen. 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het fiets- en voetpad langs de Ireneboulevard plaatselijk afgesloten tot en met 8 juli. Het trekken van de damwanden gebeurt op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. De overige dagen is de aannemer bezig met het transport en het herstellen van het straatwerk aan de lreneboulevard. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijfs Van ’t Hek, in opdracht van Ballast Nedam West.