Deelmobiliteit in Nieuw Delft met Delft Mobility

Nieuw Delft krijgt een mobiliteitshub, een plek waar buurtbewoners en andere gebruikers elektrische auto’s en fietsen met elkaar delen. Delft Mobility gaat deze hub voor deelmobiliteit in Nieuw Delft opzetten. In december schreef de gemeente hiervoor een aanbesteding uit. 

Delft Mobility richt de hub eerst in op een tijdelijke locatie: een parkeerterrein op de hoek van de Abtswoudseweg en de Engelsestraat. Hier komen drie elektrische auto’s en vier elektrische fietsen beschikbaar. Naar verwachting opent de hub uiterlijk 1 september 2021 met elektrische deelauto’s en dockingstations voor de e-bikes. Het terrein kan daarnaast gebruikt worden voor betaald parkeren in deze zone.

In de toekomst verplaatst de deelmobiliteit naar de parkeergarage in de nieuwbouw die komt op veld 6-noord van Nieuw Delft. Iedereen kan dan nog steeds de deelauto’s en fietsen in de hub gebruiken. Het tijdelijke parkeerterrein wordt dan weer opgeheven.

Duurzame mobiliteitstransitie

Nieuw Delft zet in op een duurzame mobiliteitsoplossing. Dat gebeurt door het parkeeraanbod te beperken, en tegelijkertijd alternatieve vormen van mobiliteit aan te bieden, in de vorm van deelmobiliteit. Wethouder Martina Huijsmans: “Het is een win-win-situatie. De mobiliteitshub biedt uitkomst aan buurtbewoners en andere gebruikers die vervoersmiddelen met elkaar willen delen. En tegelijkertijd ontstaat er meer binding met de buurt, zorgen minder auto’s in de omgeving voor schonere lucht en besparen we ruimte die op andere wijze ingevuld kan worden.”

twee vrouwen staan bij een deelauto

Delft mobility

In december schreef de gemeente een aanbesteding uit. Delft Mobility kreeg de opdracht, omdat hun voorstel voldeed aan de wensen en eisen van de gemeente. 

In Delft Mobility werken vier partijen samen die de hub gaan voorzien van deelmobiliteit. Het bedrijf Juuve gaat service verlenen. Buurauto is projectmanager, vanuit hun ervaring als aanbieder van elektrische deelauto’s. Justlease levert de elektrische deelauto’s, terwijl Urbee de elektrische deelfietsen verzorgt.