Geld voor groen en kwaliteit

De gemeenteraad heeft vorige week het voorstel ‘Besteding Kwaliteitsgelden Nieuw Delft’ goedgekeurd. Daarmee zijn er negen plekken aangewezen in Nieuw Delft waar de openbare ruimte groener, mooier en beter wordt ingericht.

Paden, hofjes en groen

Nieuw Delft is volop in aanbouw. Er komen nieuwe gebouwen bij om te wonen, werken en verblijven. De gemeente legt de voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen, hofjes, singels en groen aan. In 2017 is er een bedrag van drie miljoen euro gelabeld, bedoeld om te investeren in de openbare ruimte van Nieuw Delft. Dit bedrag komt voort uit de grondexploitatie van Nieuw Delft.

Tuin en twee waterwerken

Een deel van het bedrag is al toegekend. Een gedeelte is bijvoorbeeld besteed aan het waterelement aan de ingang van het Van Leeuwenhoekpark. Ook in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark komt een waterwerk. Daarnaast gaat er geld naar de aanleg van Tuin van Delft, aan de noordzijde van station Delft.

Groen op het busplein

In het voorstel dat vorige week is goedgekeurd, is te lezen hoe de rest van het budget wordt besteed. De gemeente wil bijvoorbeeld onderzoeken hoe het busplein groener ingericht kan worden. De gemeente reserveert daarnaast geld om de oversteek van de Ireneboulevard aan te passen. Deze oversteek verbindt straks het noordelijk en het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark.

Zuidelijk deel van Nieuw Delft

De gemeente investeert ook in de kwaliteit van de wegen, paden en het groen in het zuidelijk deel van Nieuw Delft. Zo worden de trottoirs aan de Nieuwe Gracht aangelegd met klinkers, in plaats van betonnen straatstenen. Bovendien richt de gemeente de straatruimte van de Nieuwe Gracht in met meer aandacht voor groen en klimaatadaptatie.

Andere plekken

De gemeente besteedt verder geld aan het vergroenen van de Van Steenwijckplaats. Dit is het hofje van veld 6, tussen het Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht. Ook is er extra geld beschikbaar voor een klein parkje in veld 8, nabij de Fabrieksstraat. Voor de andere locaties en de onderbouwing, bekijk het raadsvoorstel Besteding Kwaliteitsgelden.