Vanaf volgende week: heiwerkzaamheden aan Nieuwe Gracht zuid

Volgende week start Bolton Bouw in opdracht van gemeente Delft met de bouw van verschillende zelfbouwwoningen, op veld 6 in Nieuw Delft. Aansluitend start Batenburg met de bouw van een parkeergarage op hetzelfde veld. Veld 6 ligt tussen de Nieuwe Gracht en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

Wat wordt er gebouwd?

Binnenkort start de bouw van 11 zelfbouwwoningen en 2 kleinschalige appartementengebouwen op veld 6.  Bij de woningen komt ook een parkeergarage met mobiliteitshub. Dit is een plek waar buurtbewoners (elektrische) auto’s en fietsen met elkaar kunnen delen. De parkeergarage bestaat uit ongeveer 50 parkeerplekken.

Hoe zien de werkzaamheden eruit?

De heiwerkzaamheden starten in de week van 22 november*. De heiwerkzaamheden duren bij elkaar ongeveer 6 weken. Tussen 27 december en 9 januari wordt er niet geheid in verband met de kerstvakantie. Let op: de planning kan nog veranderen door onvoorziene omstandigheden.

* Wijziging:  Door een veranderde planning starten de werkzaamheden op vrijdag 3 december of maandag 6 december. Naar verwachting duurt het totale heiwerk circa 5 werkweken.

Impressie van gebouwen op veld 6

Ontwerp zelfbouwwoningen veld 6

Wat voor heimethode wordt gebruikt?

Voor de werkzaamheden wordt geheid met vibropalen. Dit zijn palen die gerealiseerd worden door een stalen buis de grond in te slaan. Deze wordt volgestort met beton, waarna de stalen buis weer uit de grond getrokken wordt. Het gekozen systeem geeft al minder geluid- en trillingsoverlast dan traditioneel heiwerk met prefab palen. De aannemer heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente, omdat er bij het heiwerk een overschrijding wordt verwacht van het toegestane geluidsniveau. De gemeente heeft deze ontheffing verleend.

Hoe ziet de rest van de bouwplanning eruit?

Na de heiwerkzaamheden gaat de aannemer verder met kelder en fundering, in het 1e kwartaal van 2022. Daarna start de bovenbouw, en gaan de woningen de hoogte in. Dit is naar verwachting in de zomer van 2022 klaar. Na de zomer volgen de gevel, kozijnen en het metselwerk. De woningen zijn naar verwachting begin 2023 klaar.

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden veroorzaken ongetwijfeld geluidshinder, waarvoor wij uw begrip vragen. Bij de heiwerkzaamheden wordt een geluidsmantel gebruikt om de geluidshinder te beperken. De werkzaamheden vinden doorgaans plaats van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Ligging van zelfbouwkavels en hub in Nieuw Delft

Kaart met locatie zelfbouwkavels en hub veld 6