Heiwerkzaamheden Gezicht op Delft en Vermeer van start

Ballast Nedam West begint deze week met de heiwerkzaamheden voor Gezicht op Delft en Vermeer aan de Westsingelgracht. De heiwerkzaamheden duren ongeveer 7 weken.

Voor de zomervakantie startte Ballast Nedam al met de voorbereidende werkzaamheden voor Gezicht op Delft en Vermeer. Die zijn inmiddels afgerond. Zo heeft de aannemer de damwanden en warmtebronnen aangebracht. In de week van 13 september starten de heiwerkzaamheden. Dit is 2 weken later dan eerder bekendgemaakt.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden vinden doorgaans plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Bij het heien wordt een heistelling met geluidsmantel gebruikt. De werkzaamheden zullen naar verwachting geluidshinder geven. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Vervolg

Vanaf begin oktober 2021 voert Ballast Nedam West de overtollige grond af. De bouwput wordt dan klaargemaakt op het aanleggen van de fundering. Vervolgens start de ruwbouw: in die fase worden de vloeren, betonwanden en gevels gemaakt. Volgens de huidige bouwplanning is het project gereed in het eerste kwartaal van 2023.

Voor vragen over de bouw kunt u mailen naar: veld2nieuwdelft@ballast-nedam.nl

Foto van voorbereidende werkzaamheden Gezicht op Delft en Vermeer

Impressie Gezicht op Delft

Impressie ‘Gezicht op Delft’

Impressie van het gebouw Vermeer in Nieuw Delft

Impressie van ‘Vermeer’