Laatste werkzaamheden Coendersbuurt begonnen

De laatste werkzaamheden aan de Coendersbuurt zijn begonnen. De komende maanden wordt onder andere de Graaf Floriskade afgemaakt. Naar verwachting is de buurt rond mei 2020 – als eerste buurt in Nieuw Delft – helemaal klaar.

De bouwers leggen op dit moment de laatste hand aan hun woningen aan de Graaf Floriskade. Dat betekent dat de bouwweg langs de Nieuwe Gracht niet meer nodig is – en dat de laatste delen van de buurt kunnen worden ingericht.

Werkzaamheden en planning

Deze maand begint de aannemer met het afmaken van de rest van de kademuur. Vervolgens graaft hij de gracht verder uit. De Graaf Floriskade krijgt daarna de rest van haar bestrating. Ook worden er lantaarnpalen geplaatst op plekken waar dat nog niet was gebeurd. Als laatste worden de groene oevers tegenover SC Delfland en langs de Van Bleyswijckstraat aangelegd – en wordt de speelplek in de buurt ingericht. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot en met april.

Bruggetjes

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren verdwijnt de tijdelijke brug bij de Keizer Karelstraat. In mei worden twee nieuwe voetgangersbruggetjes aangelegd. Die verbinden de Coendersbuurt met de Ada van Hollandstraat en het wandelpad langs de Nieuwe Gracht. Tot de nieuwe bruggen er zijn, kunnen voetgangers omlopen via de Ada van Hollandstraat. 

Graafmachina op de Graaf Floriskade in Nieuw Delft