Ondertekening intentieovereenkomst voor eerste wooncoöperatie in Delft

Eric Amory en René Schalk (Coöperatie middeldure huurwoningen Leeuwenhoek in oprichting), Karin Schrederhof (wethouder gemeente Delft) en Fidan Bulut (gebiedsmanager Nieuw Delft) hebben maandag 7 oktober een intentieovereenkomst getekend voor de eerste wooncoöperatie in Delft. Een nieuwe woonvorm in Delft waardoor woningen beschikbaar komen voor mensen die of een kleinere beurs hebben of niet in staat zijn om een woning te kopen.

De wooncoöperatie wil 33 betaalbare huurappartementen in Nieuw Delft mogelijk maken, tussen de Nieuwe Gracht en het Van Leeuwenhoekpark. Daarmee komen woningen beschikbaar voor mensen die of een kleinere beurs hebben, of niet zelf een woning kunnen kopen. Die vallen volgens de initiatiefnemers nu tussen wal en schip. “Met de wooncoöperatie willen we voorzien in betaalbaar woongenot voor middengroepen”, zegt Eric Amory, één van de twee initiatiefnemers. “Het principe van de wooncoöperatie is dat de huurders als lid van de coöperatie eigenaar worden van hun woning. We denken dat deze woonvorm iets toevoegt aan de woningmarkt. Onderscheidend is dat we de huurders zelf nauw betrekken bij het initiatief en het beheer. Dat is een waarborg dat de woningen zorgvuldig beheerd en betaalbaar blijven.”

Uniek
Het eigendom van de 33 woningen* komt in handen van de wooncoöperatie. Die beheert de woningen zonder winstoogmerk ‘voor de levensduur van het complex’ – zolang de woningen bewoonbaar zijn. Dat wordt in de regel op 50 jaar gesteld, in de praktijk is dat meestal een (veel) langere periode. De doelgroep voor deze woningen zijn de middengroepen. In de breedste zin van het woord: starters op de woningmarkt, (eenouder-)gezinnen en ouderen met een inkomen tot zo’n 1½ keer modaal. Het initiatief behelst het ontwerp, realisatie en bewoning van het wooncomplex. Dat bevat 33 flexibel te gebruiken driekamerappartementen met een groene uitstraling. En een gemeenschappelijke tuin met een duurzame energievoorziening. Er is bovendien ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw. Wat deze wooncoöperatie landelijk uniek maakt, is dat dit de eerste coöperatie kan worden van nieuwbouwwoningen.

Andere woonvorm
Nieuw Delft is hard op weg om een prachtig, nieuw stadsgebied in Delft te worden, zegt wethouder Wonen Karin Schrederhof: “Dit college juicht het toe dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen zoals deze wooncoöperatie. Zo wordt in Nieuw Delft een woonvorm toegevoegd die er nog niet is en inspeelt op de sterke vraag naar middeldure huurwoningen, met een huurprijs net onder € 1.000 per maand. Dat is een hard uitgangspunt van de coöperatie.”

Pionieren in Delft
Wat is nodig om Nederlands eerste nieuwbouw-wooncoöperatie van de grond te krijgen? “Genoeg animo”, zegt Amory. “Ik verwacht dat het geen probleem wordt om huurders geïnteresseerd te krijgen. Dit is iets wat de huidige woningmarkt nu nog niet biedt – en ik denk dat heel Nederland hierop zit te wachten. Onze hoop is voldoende maatschappelijke betrokkenheid onder fondsen, investeerders en particulieren – dit zou een mooi project zijn voor het landelijke Investeringsfonds in oprichting! René Schalk en ik gaan hier niet zelf wonen. We zetten de coöperatie graag op, begeleiden het, als professionals in de woningbouw en financiële sector. En de volgende stap die we dan willen zetten is, om dit op andere plekken ook van de grond te krijgen. Om beweging in de vastgelopen woningmarkt te krijgen. Dankzij het pionierswerk in Delft.”

Bij genoeg belangstelling van huurders en investeerders start de bouw in de zomer van 2020. Samen dragen de leden van de wooncoöperatie de zorg voor het onderhoud en hun woongenot. Hebt u affiniteit met duurzaamheid? Wilt u voorzien in uw basisbehoeften voor later? En ziet u het nut om dit samen met anderen te doen? Neem dan voor meer informatie contact op met René Schalk of Eric Amory, via info@samenlevennederland.nl.

*Hoe wordt dit gefinancierd?
De financiering wordt deels verzorgd door particulieren. Amory: “Ons streven is om 20 procent via een privaat pensioenfonds binnen te halen en 60 procent via een hypothecaire financiering. Via de huurders zal circa 20 procent van de financiering worden geregeld via certificaten die nominaal verhandelbaar zijn. Bijvoorbeeld? Nou, als je zoon of dochter net is afgestudeerd, uit de studentenkamer moet, maar graag in Delft wil blijven wonen en starter op de arbeidsmarkt is. Dan kun je daar nu in investeren. Of een huurder betrekt een familielid of kennis met voldoende financiële middelen. Het vraagt wel om idealisme van de investeerder, want het rendement ligt lager dan investeringen in de commerciële beleggingen of woningen.” Mede-initiatiefnemer René Schalk vult aan: “Vanuit het pensioenfonds zien we het zo: je ontvangt een vriendelijk rendement in geld, maar ook in natura, want een investeerder kan ook een woonrecht krijgen.”

Ondertekening intentieovereenkomst voor eerste wooncoöperatie in Delft

Foto van links naar rechts: Fidan Bulut, wethouder Karin Schrederhof, Eric Amory en René Schalk