Werkzaamheden Gezicht op Delft en Vermeer

Ballast Nedam West is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op veld 2.2 en 2.4 van Nieuw Delft. Op deze velden start over enige tijd de bouw van ‘Vermeer’ met 62 huur appartementen en ‘Gezicht op Delft’ met 25 koopappartementen. De projecten grenzen aan de Westsingelgracht en de Ireneboulevard.

Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats en wordt het bouwterrein ingericht. Vanaf 28 juni worden de damwanden voor veld 2.4 aangebracht. Dit duurt ongeveer één week. Daarna wordt de overtollige grond van veld 2.4 afgevoerd en vanaf 5 juli wordt er gestart met het aanbrengen van de warmtebronnen. Dit duurt ongeveer 6 weken. Aansluitend wordt het terrein gereed gemaakt voor het heiwerk. De heiwerkzaamheden starten naar verwachting rond 30 augustus en duren ongeveer 7 weken.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden vinden doorgaans plaats van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. Bij het heien wordt een heistelling met geluidsmantel gebruikt. Vooral het aanbrengen van damwanden en heipalen zal geluidshinder geven. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Vervolg

Vanaf medio september 2021 start het aanbrengen van de fundering en aansluitend de ruwbouwwerkzaamheden, gevels etc. Volgens de huidige bouwplanning is het project gereed in het eerste kwartaal van 2023.

Voor vragen over de bouw, stuur een e-mail naar: veld2nieuwdelft@ballast-nedam.nl

Foto van voorbereidende werkzaamheden Gezicht op Delft en Vermeer

Impressie Gezicht op Delft

Impressie ‘Gezicht op Delft’

Impressie van het gebouw Vermeer in Nieuw Delft

Impressie van ‘Vermeer’