Project omschrijving

Luchtfoto met een pijl naar het huis van Delft

Bouw Huis van Delft

Op de kop van Nieuw Delft, tussen station Delft en het Bolwerk, wordt het nieuwbouwproject Huis van Delft gebouwd. Halverwege 2019 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting is het gebouw eind 2021 klaar.

Juni – juli 2019: Voorbereiding en WKO-bronnen
Voor de zomer zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. BouwRisk heeft bouwopnames gedaan in de omgeving, er zijn proefsleuven gegraven en het bouwterrein is ingericht. De gemeente heeft archeologisch onderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft de bouwcombinatie WKO-bronnen in de grond aangebracht (warmte- en koudeopslag), de bouwplaats ontgraven en het terrein klaargemaakt voor de bouw.

Half augustus – half september 2019: Voorboren
Omdat er in de ondergrond van het bouwterrein verschillende obstakels zitten, wordt een en ander voorgeboord op de plekken waar de boorpalen en damwanden komen.

Half september – eind november 2019: Boorpalen
Vervolgens worden de boorpalen voor de fundering van het gebouw aangebracht. Hierbij is gekozen voor een trillingsvrij systeem, om geluidshinder te beperken en zetting te voorkomen.

November – december 2019: Damwanden
Nadat een groot gedeelte van de boorpalen is aangebracht start de bouwcombinatie met het in de grond drukken van de damwanden voor de kelder van Huis van Delft. Ook hierbij wordt een trillingsvrij systeem gebruikt. De damwanden zijn permanent en blijven dus in de bodem zitten: ze vormen een onderdeel van de kelderconstructie.

2020 t/m 2021: Ruwbouw en afbouw
Na het aanbrengen van de fundering volgt de rest van de ruwbouw en de afbouw. Huis van Delft wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd.

Let op: bovenstaande planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Impressie van het huis van Delft

Veiligheid en hinder
De werkzaamheden vinden doorgaans plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur en kunnen enige hinder opleveren. Bijvoorbeeld in de vorm van geluid, trillingen en bouwverkeer op en rond het veld. Op de Coenderstraat worden een aantal verkeerslichten geplaatst om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens risicovolle hijsactiviteiten. Die gaan af en toe voor korte tijd op rood, zodat de bouwcombinatie de vrachtwagen kan lossen.

Meer informatie over Huis van Delft vindt u op de website: www.huisvandelft.nl.