Project Description

Inrichting openbare ruimte Coendersbuurt

De laatste bouwprojecten in Coendersbuurt zijn in volle gang. De buurt is steeds meer af en daarmee kan ook de openbare ruimte verder worden ingericht. Denk aan het plaatsen van de definitieve bestrating, lichtmasten, beplanting, de afbouw van de kademuren en de aanleg van twee voetgangersbruggen.

De planning van de werkzaamheden hangt samen met de afbouw van de laatste woonprojecten in de Coendersbuurt. Daarom gebeuren de werkzaamheden in drie opeenvolgende fasen:

Fase 1 en 2 – vanaf zomer 2018
De eerste fase is inmiddels gereed. Deze bestond uit de afronding van een deel van de Graaf Floriskade, de Hertog Albrechtstraat en de Keizer Karelstraat. Als tweede fase zijn in het najaar van 2018 de kabels en leidingen rond Het Straatje fase II (Blok D) aangebracht. Tot en met februari krijgt het gedeelte rond dit blok haar definitieve bestrating.

Fase 3 – vanaf medio 2019
In de laatste fase worden de resterende delen van de Graaf Floriskade, de Keizer Karelstraat en de Gravin Margarethastraat afgerond. Omdat deze straten nu nog worden gebruikt voor de bouw voor Floris, de Superlofts en diverse zelfbouwwoningen – als aanvoerroute of onderdeel van het werkterrein – kan hier pas mee worden gestart wanneer deze projecten bijna gereed zijn. De verwachting is dat dit vanaf medio 2019 zal worden.

Let op: bovenstaande is een voorlopige planning, die nog kan veranderen op basis van de voortgang van de bouw en andere omstandigheden.