Project omschrijving

Wooncoöperatie 33Bovengronds

In Nieuw Delft zijn er plannen om de eerste wooncoöperatie van Delft te realiseren. Een nieuwe woonvorm waardoor woningen beschikbaar komen voor mensen die of een kleinere beurs hebben of niet in staat zijn om een woning te kopen. De 33 woningen zijn nog niet in de verhuur. 

Wooncoöperatie 33Bovengronds heeft de ambitie om 33 betaalbare huurappartementen in Nieuw Delft mogelijk maken, tussen de Nieuwe Gracht en het Van Leeuwenhoekpark (veld 6). Met de wooncoöperatie willen de initiatiefnemers voorzien in betaalbaar woongenot voor middengroepen. Het principe van de wooncoöperatie is dat de huurders als lid van de coöperatie eigenaar worden van hun woning. Onderscheidend is dat de huurders zelf nauw betrokken worden bij het initiatief en het beheer. Dat is een waarborg dat de woningen zorgvuldig beheerd en betaalbaar blijven.

Kaart van Veld 6 in Nieuw Delft

Uniek

Het eigendom van de 33 woningen komt in handen van de wooncoöperatie. Die beheert de woningen zonder winstoogmerk ‘voor de levensduur van het complex’ – zolang de woningen bewoonbaar zijn. Dat wordt in de regel op 50 jaar gesteld, in de praktijk is dat meestal een (veel) langere periode. De doelgroep voor deze woningen zijn de middengroepen. In de breedste zin van het woord: starters op de woningmarkt, (eenouder-)gezinnen en ouderen met een inkomen tot zo’n 1½ keer modaal. Het initiatief behelst het ontwerp, realisatie en bewoning van het wooncomplex. Dat bevat 33 flexibel te gebruiken driekamerappartementen met een groene uitstraling. En een gemeenschappelijke tuin met een duurzame energievoorziening. Er is bovendien ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw.

Financiering

De wooncoöperatie regelt de financiering van het gebouw helemaal zelf. Net als bij de bouw, krijgen de leden hierbij professionele ondersteuning. In totaal hebben we voor de grond en bouw € 8,8 miljoen nodig. Het grootste deel daarvan bestaat uit hypotheek (€ 6 miljoen). Die lossen de leden van de wooncoöperatie via de huur in 32 jaar af. De leden van onze wooncoöperatie nemen zelf een participatie van € 50.000, waarover de wooncoöperatie dividend uit betaald. Als je verhuist, krijg je je geld weer terug. Samen met aspirant-leden is dit goed voor € 2,5 miljoen. Het restant komt via SamenLeven Nederland: € 300.000.

Planning

Op 11 juni 2020 werd de ontwikkelingsovereenkomst getekend met wethouder Schrederhof. Op dit moment wordt de financiële haalbaarheid van het plan verder onderzocht.

Meer informatie

Interesse om je aan te sluiten bij de wooncoöperatie? Neem dan contact op met René Schalk of Eric Amory, via info@samenlevennederland.nl of de website van 33Bovengronds.

Projectdetails

Start bouw: Verwacht: eerste kwartaal 2021
Oplevering: Verwacht: januari 2022
Ontwikkelaar: Coöperatie middeldure huurwoningen 33Bovengronds
Ontwerp:
Bouwbedrijf:
Projectwebsite: www.33bovengronds.nl
Contactinfo: info@samenlevennederland.nl