Project omschrijving

Zelfbouwkavels veld 6 zuid: vragen & antwoorden

Binnenkort start de uitgifte van de laatste reeks zelfbouwkavels in Nieuw Delft. U kon zich van 10 maart t/m 26 maart 2023 inschrijven. Op deze pagina leest u meer over de kavels en het zelfbouwproces.

De informatie is onder voorbehoud van wijzigingen: voor de actuele informatie verwijzen we u naar het Kavelpaspoort.

Wat is zelfbouw?

Zelfbouw, ook wel particulier opdrachtgeverschap genoemd, is een vorm van woningbouw. Waar u bij reguliere woningbouw vaak een kant-en-klare woning koopt, bent u bij zelfbouw zelf opdrachtgever voor uw eigen woning. U koopt een kavel van de gemeente en schakelt een architect in om het ontwerp te maken. U kiest zelf een aannemer en vraagt de omgevingsvergunning aan. Dat betekent dat u – binnen bepaalde spelregels – een huis kunt bouwen dat op al uw woonwensen aansluit.

Welke vormen van zelfbouw zijn er?

Wanneer u zelf wilt bouwen in Nieuw Delft, kunt u kiezen uit twee vormen: particulier opdrachtgeverschap (PO) of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij particulier opdrachtgeverschap koopt u een kavel als particulier en realiseert u hier een eigen woning. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap vormt u een zelfbouwgroep met andere huishoudens en koopt u samen een kavel. U bent dan samen opdrachtgever voor de bouw van meerdere woningen op een kavel. Bijvoorbeeld in de vorm van een appartementengebouw.

Mag ik daadwerkelijk zelf bouwen?

De bouw moet worden uitgevoerd door een bouwbedrijf. Daadwerkelijk zelf bouwen mag alleen als u zelf aannemer bent.

Wat voor kavels worden er aangeboden?

De laatste reeks zelfbouwkavels van Nieuw Delft bestaat uit ongeveer 16 zelfbouwkavels en 6 groepskavels. Hieronder leest u meer over de typen kavels:

  • Langs het toekomstige Van Leeuwenhoekpark is ruimte voor ongeveer 13 zelfbouwkavels (PZ10-1X). Op elke parkkavel is ruimte voor één grondgebonden woning, of een kleinschalig woongebouw met maximaal 3 woningen. De parkkavels hebben een variabele breedte van minimaal 4,20 meter en maximaal 8,10 meter. Daardoor is het precieze aantal parkkavels nog niet bekend. Daarnaast zijn er nog 3 zelfbouwkavels die aan een hofje liggen (HZ01 t/m HZ03). Op een hofkavel is ruimte voor één grondgebonden woning, of een kleinschalig woongebouw met maximaal 2 woningen. De hofkavels hebben een vaste maat.
  • Op een groepskavel kan een zelfbouwgroep een appartementengebouw realiseren met minimaal 4 en maximaal 18 woningen. Vijf groepskavels liggen aan de Nieuwe Gracht (GZ03 t/m GZ07), één groepskavel ligt aan het park (PZ09). De groepskavels hebben een vaste afmeting.

Kavelkaart kavels veld 6 zuid

Waar liggen de zelfbouwkavels?

De kavels liggen in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier. Dit is een van de drie nieuwe buurten van Nieuw Delft. Veld 6.3 grenst aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Veld 6.6 grenst aan de Nieuwe Gracht. De zelfbouwkavels liggen op 5 – 10 minuten lopen van station Delft en de historische binnenstad van Delft.

Wat kost een kavel?

De grondprijzen vindt u in het kavelpaspoort. De grondprijzen zijn als volgt:

  • Individuele kavels – park:  €2.133,- incl. btw per m2
  • Individuele kavels – hof:  €1.975,- incl. btw per m2
  • Groepskavel – park: €2.132,- incl. btw per m2
  • Groepskavels – gracht:  €2.270,- incl. btw per m2

De grondprijs wordt berekend over de gehele bouwkavel – het gebied waarop de woning en de achtertuin gelegen zijn – exclusief de Delftse stoep en exclusief de gemeenschappelijke tuin. De Delftse stoep wordt wel eigendom van de kavelkoper. De gemeenschappelijke tuin komt in gezamenlijk eigendom van de omliggende eigenaren. Hier hoef je dus niet extra voor te betalen.

Binnen welke kaders mag ik mijn woning laten ontwerpen?

Het ontwerp voor uw woning moet natuurlijk voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk aan het bestemmingsplan, maar ook aan het beleid van gemeente Delft rond mobiliteit en duurzaamheid. De spelregels vindt u in het Kavelpaspoort. Tijdens het zelfbouwproces wordt ook de beeldkwaliteit van uw ontwerp getoetst. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente of het bouwplan aan de geldende regels voldoet.

Zit er een parkeerplek bij de kavels?

Kavelkopers van veld 6.3 en 6.6 kunnen gebruikmaken van een gedeelde parkeergarage in een gebouw op veld 6.4. De kopers van de groepskavels zijn verplicht om 5 parkeerplekken per groepskavel af te nemen. Het is aan de opdrachtgevers om te bepalen hoe de parkeerplekken worden ingezet en verdeeld. De inzet van deelmobiliteit wordt daarbij aangemoedigd. De kopers van de andere kavels kunnen 0 of 1 parkeerplek per kavel afnemen. Dit aantal geldt ook als er twee of drie woningen op de kavel worden gerealiseerd. Het is niet mogelijk om een parkeerplek binnen de eigen kavel te realiseren. Bezoekers parkeren (betaald) in de openbare ruimte.

Zit er een tuin bij de kavels?

Op alle kavels is ruimte voor een tuin. De kavels van veld 6.3 worden uitgegeven met een tuin in de volle grond. Op veld 6.6 is het mogelijk om een tuin op het dak van de uitgebouwde begane grond of een tuin in de volle grond te realiseren. Daarnaast worden de kavelkopers van veld 6.3 en 6.6 eigenaar van een gezamenlijke binnentuin.

Hoe wordt het ontwerp, de aanleg en het beheer van de gezamenlijke tuin geregeld?

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kavelkopers om de tuin te ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. De gemeente zal dit proces faciliteren. Het eigendom van de collectieve binnentuin wordt in mandeligheid uitgegeven aan de zelfbouweigenaren van veld 6.3 en 6.6. Dat houdt in dat de koper, samen met de andere zelfbouwers van veld 6.3 en 6.6, eigenaar is van een aandeel in de tuin. De verdeelsleutel is gebaseerd op het verwachte bouwoppervlak in m2 bvo per kavel. Dat wil zeggen: hoe groter het woonoppervlak van de eigen woning, hoe groter het aandeel in de gezamenlijke binnentuin. Deze verdeelsleutel geeft tevens de kostenverdeling aan voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. De exacte verdeelsleutel wordt op Kavelkiesdag vastgesteld.

Zijn op een kavel ook andere functies mogelijk dan wonen, zoals een bedrijf of praktijk aan huis?

Naast de woonfunctie mogen er in beperkte mate ook andere functies op het kavel worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld kantoorruimte, ruimte voor dienstverlening, maatschappelijke functies of cultuur-ontspanning. De metrages zijn te vinden in het Kavelpaspoort. Voor de groepskavels aan de Nieuwe Gracht (GZ03-07) is het verplicht om 250 m2  aan niet-woonfuncties te realiseren, bij voorkeur op de begane grond. Voor de andere kavels is dit geen verplichting.

Hoe vorm ik een zelfbouwgroep?

Een deel van de geïnteresseerden wil graag een zelfbouwgroep vormen met andere belangstellenden. Om u in te schrijven voor een groepskavel dient u groep uit tenminste drie huishoudens te bestaan. Uiteindelijk dient u op een groepskavel minimaal vier woningen te realiseren. Op deze pagina vindt u oproepjes van CPO-initiatiefnemers die nog op zoek zijn naar extra leden. Ook kunt u via uw eigen kanalen op zoek gaan naar nieuwe leden.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kavel?

De inschrijfperiode voor de zelfbouwkavels is inmiddels gesloten. Inschrijven was mogelijk van 10 maart t/m 26 maart 2023. Meer informatie over de inschrijving en loting vindt u in het Kavelpaspoort.

Wat zijn de inschrijfkosten?

De inschrijving voor een kavel is kosteloos. Wanneer u tijdens Kavelkiesdag aan tafel komt om een optie te nemen, betaalt u ter plekke een optievergoeding van €825,- incl. btw per huishouden.

Kan ik mij inschrijven voor beide kaveltypen?

Het is mogelijk om mee te loten voor beide kaveltypen, maar u kunt uiteindelijk slechts één optie nemen op Kavelkiesdag: een groepskavel of een individuele kavel. Als u dus al een optie hebt op een groepskavel, is het niet mogelijk om daarna nog een optie te nemen op een individuele kavel. Op Kavelkiesdag worden eerst de Groepskavels (PZ09, GZ03-07) uitgegeven en daarna de overige kavels (H01-03, PZ10-1X)

Hoe schrijf ik mij in voor een groepskavel?

Voor de groepskavels is er een apart inschrijfformulier. Om u in te schrijven voor een groepskavel geldt een minimale groepsgrootte van 3 huishoudens. Uiteindelijk dient u op een kavel minimaal 4 woningen te realiseren. De volledige groep schrijft zich in via één inschrijfformulier. De individuele leden kunnen zich niet apart van elkaar inschrijven. De groep moet bij inschrijving een inschrijving van de KvK hebben en een (onderhandse) oprichtingsakte van de vereniging. Dit kan gewoon een document zijn dat jullie zelf hebben opgesteld, waarin staat dat de leden een vereniging oprichten, met naam, doel en bestuur, ondertekend door alle leden. Bij het sluiten van de koopovereenkomst moet de groep een formele vereniging vormen, waarvan de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte.

Als ik 2 of 3 woningen wil bouwen op een kavel, hoe gaat de inschrijving dan in zijn werk?

Op een hofkavel (H01-03) kunt u één of twee woningen laten bouwen. Op een individuele parkkavel (PZ1-X) kunt u één, twee of drie woningen laten bouwen. In tegenstelling tot de groepskavels, schrijft u zich voor deze individuele hof- en parkkavels altijd in met slechts één huishouden. Ook als u twee of drie woningen laat bouwen. De huishoudens kunnen zich wel apart inschrijven voor de lotingslijst. Deze huishoudens voegen zich, nadat de loting bekend is, samen onder het beste lotnummer/positie. Wanneer u uiteindelijk met twee of drie huishoudens een optie neemt op één kavel, betaalt u maar één keer de optievergoeding.
Uiteindelijk bent u met de twee of drie huishoudens koper van het kavel, tekent u alle twee of drie de optieovereenkomst en later ook de koopovereenkomst. Wanneer nog niet alle toekomstige kopers bekend zijn, komen er slechts één of twee kopers op de optie- en koopovereenkomst. Eén keer per kavel dus.
Let op: voor alle kavels geldt een zelfbewoningsplicht. Koopt u alleen één kavel en heeft u de wens twee of drie woningen te realiseren? Dan zult u in één van de woningen zelf moeten wonen. De andere woning(en) kunt u verkopen of verhuren.

Hoe gaat de uitgifte in zijn werk?

Na het sluiten van de inschrijfperiode controleren we de inschrijvingen op volledigheid. De notaris voert vervolgens een loting uit onder alle geldige inschrijvingen. Elke geldige inschrijving krijgt een lotnummer toegewezen en de inschrijvers worden uitgenodigd voor Kavelkiesdag. Op Kavelkiesdag worden de inschrijvers op volgorde van lotnummer uitgenodigd om een kavel te kiezen. Dit gaat zo door totdat alle kavels vergeven zijn. Wanneer u een kavel kiest, is de keuze definitief en heeft u een optie op een kavel. Na twaalf weken wordt de optie omgezet in een definitieve koop- en realisatieovereenkomst. In het Kavelpaspoort leest u meer over de inschrijving en loting.

De kavels zijn vergeven voordat mijn lotnummer aan de beurt is. Wat nu?

Het kan zijn dat alle opties zijn vergeven. We bieden alle mensen met een lotnummer die nog niet aan de beurt zijn geweest, de mogelijkheid om zich op een reservelijst te laten plaatsen. Als er een kavel vrijkomt benaderen we de eerstvolgende op de reservelijst, op volgorde van lotnummer. Het is dan niet meer mogelijk om de kavelbreedte te wijzigen.

Wanneer moet mijn ontwerp klaar zijn?

We raden kavelaars aan om direct na de Kavelkiesdag aan de slag te gaan met het ontwerp. Een gemiddeld ontwerpproces duurt 12 maanden. Het streven is dat alle ontwerpen in de zomer van 2024 gereed zijn.

Hoe vind ik een geschikte architect?

Bekijk de lijst met architecten waarmee andere zelfbouwers in Nieuw Delft ervaring hebben. U bent overigens vrij om uw eigen architect te kiezen, ook als de architect niet op deze lijst staat. Bekijk de contactenlijst met architecten en de presentaties van de architecten tijdens het Zelfbouwcafé III op de pagina Downloads.

Hoe lang mag de bouw van mijn woning duren?

Na de ontwerpfase begint het vergunningentraject, worden hypotheken afgesloten en aannemers gecontracteerd. Daarna kan de bouw starten. De gemiddelde bouwtijd is ca. 12 maanden. Dit verschilt per kavel. We sturen op oplevering van de woningen eind 2025.

Welke funderingsmethoden zijn mogelijk?

De zelfbouwers aan het park en hof (HZ01-03, PZ10-1X) worden verplicht om een gezamenlijke fundering te laten ontwerpen en aanleggen. Hierbij zijn verschillende funderingssystemen mogelijk. Vanwege de nabijheid van de spoortunnel onder het park, is hiervoor een vergunning nodig van ProRail. Projectorganisatie Nieuw Delft zal hierin ondersteunen.

Hoe gaat de financiering in zijn werk?

Voor zowel PO- al