Project omschrijving

Zelfbouwkavels veld 6 zuid: vragen & antwoorden

In het voorjaar van 2023 komen er nieuwe zelfbouwkavels vrij in het zuiden van Nieuw Delft. Op deze pagina leest u meer over de kavels en het zelfbouwproces.

De informatie is onder voorbehoud van wijzigingen: voor de actuele informatie verwijzen we u naar het Kavelpaspoort, dat later dit najaar wordt gepubliceerd.

Wat is zelfbouw?

Zelfbouw, ook wel particulier opdrachtgeverschap genoemd, is een vorm van woningbouw. Waar u bij reguliere woningbouw vaak een kant-en-klare woning koopt, bent u bij zelfbouw zelf opdrachtgever voor uw eigen woning. U koopt een kavel van de gemeente en schakelt een architect in om het ontwerp te maken. U kiest zelf een aannemer en vraagt de omgevingsvergunning aan. Dat betekent dat u – binnen bepaalde spelregels – een huis kunt bouwen dat op al uw woonwensen aansluit.

Welke vormen van zelfbouw zijn er?

Wanneer u zelf wilt bouwen in Nieuw Delft, kunt u kiezen uit twee vormen: particulier opdrachtgeverschap (PO) of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij particulier opdrachtgeverschap koopt u een kavel als particulier en realiseert u hier een eigen woning. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap vormt u een zelfbouwgroep met andere huishoudens en koopt u samen een kavel. U bent dan samen opdrachtgever voor de bouw van meerdere woningen op een kavel. Bijvoorbeeld in de vorm van een appartementengebouw.

Mag ik daadwerkelijk zelf bouwen?

De bouw moet worden uitgevoerd door een bouwbedrijf. Daadwerkelijk zelf bouwen mag alleen als u zelf aannemer bent.

Wat voor kavels worden er aangeboden?

De laatste reeks zelfbouwkavels van Nieuw Delft bestaat uit ongeveer 16 zelfbouwkavels en 6 groepskavels. Hieronder leest u meer over de typen kavels:

  • Langs het toekomstige Van Leeuwenhoekpark is ruimte voor ongeveer 13 zelfbouwkavels (PZ10-1X). Op elke parkkavel is ruimte voor één grondgebonden woning, of een kleinschalig woongebouw met maximaal 3 woningen. De parkkavels hebben een variabele breedte van minimaal 4,20 meter en maximaal 8,10 meter. Daardoor is het precieze aantal parkkavels nog niet bekend. Daarnaast zijn er nog 3 zelfbouwkavels die aan een hofje liggen (HZ01 t/m HZ03). Op een hofkavel is ruimte voor één grondgebonden woning, of een kleinschalig woongebouw met maximaal 2 woningen. De hofkavels hebben een vaste maat.
  • Op een groepskavel kan een zelfbouwgroep een appartementengebouw realiseren met maximaal 18 woningen. Vijf groepskavels liggen aan de Nieuwe Gracht (GZ03 t/m GZ07), één groepskavel ligt aan het park (PZ09). De groepskavels hebben een vaste afmeting.

Kavelkaart kavels veld 6 zuid

Waar liggen de zelfbouwkavels?

De kavels liggen in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier. Dit is een van de drie nieuwe buurten van Nieuw Delft. Veld 6.3 grenst aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Veld 6.6 grenst aan de Nieuwe Gracht. De zelfbouwkavels liggen op 5 – 10 minuten lopen van station Delft en de historische binnenstad van Delft.

Wat kost een kavel?

Projectorganisatie Nieuw Delft werkt op dit moment aan de definitieve grondprijzen voor de kavels van veld 6 zuid. Deze zijn naar verwachting begin december bekend. Op basis van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt kunt u, als globale indicatie, uitgaan van een stijging van circa 30% ten opzichte van de m2-prijs van de kavels van veld 6 noord. Deze kavels zijn in 2019 uitgegeven met de volgende grondprijzen:

  • Veld 6.2 Individuele kavels – park:  €1.665,- incl. btw per m2
  • Veld 6.7 Individuele kavels – hof:  €1.540,- incl. btw per m2
  • Veld 6.7 Groepskavels – gracht:  €1.785,- incl. btw per m2

Rekenvoorbeeld: een zelfbouwkavel aan het park op veld 6 zuid heeft een indicatieve breedte van 6,0 meter en is 22,0 meter diep, waarvan 10,0 meter privétuin. Dit levert een kaveloppervlak op van 132,0 m2. De indicatieve grondwaarde is 132,0 * €1.665 * 1,30 = €285.714,-

Let op: dit is een globale indicatie. De daadwerkelijke prijzen kunnen lager of hoger uitvallen. De definitieve prijzen vindt u binnenkort in het Kavelpaspoort.

De grondprijs wordt berekend over de gehele bouwkavel – het gebied waarop de woning en de achtertuin gelegen zijn – exclusief de Delftse stoep en exclusief de gemeenschappelijke tuin. De Delftse stoep wordt wel eigendom van de kavelkoper. De gemeenschappelijke tuin komt in gezamenlijk eigendom van de omliggende eigenaren. Hier hoef je dus niet extra voor te betalen.

Binnen welke kaders mag ik mijn woning laten ontwerpen?

Het ontwerp voor uw woning moet natuurlijk voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk aan het bestemmingsplan, maar ook aan het beleid van gemeente Delft rond mobiliteit en duurzaamheid. De spelregels vindt u in het Kavelpaspoort, dat later dit najaar wordt gepubliceerd. Tijdens het zelfbouwproces wordt ook de beeldkwaliteit van uw ontwerp getoetst. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente of het bouwplan aan de geldende regels voldoet.

Zit er een parkeerplek bij de kavels?

Kavelkopers van veld 6.3 en 6.6 kunnen gebruikmaken van een gedeelde parkeergarage in een gebouw op veld 6.4. De kopers van de groepskavels zijn verplicht om enkele parkeerplekken af te nemen, waarschijnlijk 5 per groepskavel. Het is aan de opdrachtgevers om te bepalen hoe de parkeerplekken worden ingezet en verdeeld. De inzet van deelmobiliteit wordt daarbij aangemoedigd. De kopers van de andere kavels kunnen 0 of 1 parkeerplek per kavel afnemen. Dit aantal geldt ook als er twee of drie woningen op de kavel worden gerealiseerd. Het is niet mogelijk om een parkeerplek binnen de eigen kavel te realiseren. Bezoekers parkeren (betaald) in de openbare ruimte.

Zit er een tuin bij de kavels?

Op alle kavels is ruimte voor een tuin. De kavels van veld 6.3 worden uitgegeven met een tuin in de volle grond. Op veld 6.6 is het mogelijk om een tuin op het dak van de uitgebouwde begane grond te realiseren. Daarnaast worden de kavelkopers van veld 6.3 en 6.6 eigenaar van een gezamenlijke binnentuin.

Hoe wordt het ontwerp, de aanleg en het beheer van de gezamenlijke tuin geregeld?

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kavelkopers om de tuin te ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. De gemeente zal dit proces faciliteren. Het eigendom van de collectieve binnentuin wordt in mandeligheid uitgegeven aan de zelfbouweigenaren van veld 6.3 en 6.6. Dat houdt in dat de koper, samen met de andere zelfbouwers van veld 6.3 en 6.6, eigenaar is van een aandeel in de tuin. De verdeelsleutel is gebaseerd op het verwachte bouwoppervlak in m2 bvo per kavel. Dat wil zeggen: hoe groter het woonoppervlak van de eigen woning, hoe groter het aandeel in de gezamenlijke binnentuin. Deze verdeelsleutel geeft tevens de kostenverdeling aan voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. De exacte verdeelsleutel wordt op Kavelkiesdag vastgesteld.

Zijn op een kavel ook andere functies mogelijk dan wonen, zoals een bedrijf of praktijk aan huis?

Naast de woonfunctie mogen er in beperkte mate ook andere functies op het kavel worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld kantoorruimte, ruimte voor dienstverlening, maatschappelijke functies of cultuur-ontspanning. De metrages zijn te vinden in het Kavelpaspoort. Voor de groepskavels aan de Nieuwe Gracht (GZ03-07) is het verplicht om 250 m2  aan niet-woonfuncties te realiseren, bij voorkeur op de begane grond. Voor de andere kavels is dit geen verplichting.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kavel?

De officiële inschrijfperiode voor de zelfbouwkavels start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. Dit gebeurt via een online formulier op de website www.nieuwdelft.nl. Meer informatie over de inschrijving en loting vindt u in het Kavelpaspoort.

Wat zijn de inschrijfkosten?

De inschrijving voor een kavel is kosteloos. Wanneer u een optie neemt tijdens de Kavelkiesdag, betaalt u ter plekke een optievergoeding van €825,- incl. btw per huishouden.

Kan ik mij inschrijven voor beide kaveltypen?

Het is mogelijk om mee te loten voor beide kaveltypen, maar u kunt uiteindelijk slechts één optie nemen: een groepskavel of een individuele kavel. Als u dus al een optie hebt op een groepskavel, is het niet mogelijk om daarna nog een optie te nemen op een individuele kavel.

Hoe gaat de uitgifte in zijn werk?

Na het sluiten van de inschrijfperiode voert de notaris een loting uit. Elke geldige inschrijving krijgt een lotnummer toegewezen en de inschrijvers worden uitgenodigd voor Kavelkiesdag. Op Kavelkiesdag krijgen de inschrijvers op volgorde van lotnummer de kans om een kavel te kiezen. Dit gaat zo door totdat alle kavels vergeven zijn. Wanneer u een kavel kiest, is de keuze definitief en heeft u een optie op een kavel. Na twaalf weken wordt de optie omgezet in een definitieve koop- en realisatieovereenkomst. In het Kavelpaspoort leest u meer over de inschrijving en loting.

Hoe vorm ik een zelfbouwgroep?

Een deel van de geïnteresseerden heeft aangegeven deel een zelfbouwgroep te willen samen met andere belangstellenden. U kunt elkaar ontmoeten bij een van de informatieavonden. Bij de informatieavond op 24 januari wordt extra aandacht besteed aan de groepsvorming. Hier worden bijvoorbeeld ook architecten voor uitgenodigd waar u eventueel als groep mee kan samenwerken.

Wanneer moet mijn ontwerp klaar zijn?

We raden kavelaars aan om direct na de Kavelkiesdag aan de slag te gaan met het ontwerp. Een gemiddeld ontwerpproces duurt 12 maanden. Het streven is dat alle ontwerpen in de zomer van 2024 gereed zijn.

Hoe lang mag de bouw van mijn woning duren?

Na de ontwerpfase begint het vergunningentraject, worden hypotheken afgesloten en aannemers gecontracteerd. Daarna kan de bouw starten. De gemiddelde bouwtijd is ca. 12 maanden. Dit verschilt per kavel. We sturen op oplevering van de woningen eind 2025.

Welke funderingsmethoden zijn mogelijk?

De zelfbouwers worden verplicht om een gezamenlijke fundering te laten ontwerpen en aanleggen. Hierbij zijn verschillende funderingssystemen mogelijk. Vanwege de nabijheid van de spoortunnel onder het park, is hiervoor een vergunning nodig van ProRail. Projectorganisatie Nieuw Delft zal hierin ondersteunen.

Wat zijn de plannen voor de aangrenzende kavels?

De gemeente gaat binnenkort op zoek naar partijen om de aangrenzende kavels te ontwikkelen: veld 6.4 en veld 6.7. De precieze bouwplannen voor deze kavels zijn nog niet bekend. Op veld 6.4 is ruimte voor een gebouw met kleine (maatschappelijke) voorzieningen en 43 woningen. Op veld 6.7 is ruimte voor een gebouw met een maatschappelijke of culturele functie en 15 woningen. De bouw op deze velden vindt naar verwachting plaats tussen 2024 en 2026.

Hoe kom ik meer te weten over de zelfbouwkavels?

Wilt u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via dit formulier. We houden u dan op de hoogte van de volgende Zelfbouwcafés en de inschrijfprocedure. Tijdens de Zelfbouwcafés  hoort u meer over de kavels, het zelfbouwproces en de uitgifte. Ook ontmoet u hier andere zelfbouwers in spe, en is er ruimte om zelfbouwgroepen te vormen. De data voor de volgende avonden zijn onder voorbehoud:

  • maandag 12 december – aanmelden
  • dinsdag 24 januari
  • donderdag 16 februari
  • woensdag 22 februari

Op 24 januari zijn alle belangstellenden welkom, maar wordt er extra aandacht besteed aan de vorming van zelfbouwgroepen.

Vragen?

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Dan kunt u deze ook stellen via nieuwdelft@delft.nl.

Bouwpersoneel is aan het werk op de bouwplaats van een zelfbouwwoning.