Project omschrijving

Tijdelijk gebruik van bouwvelden

In het voorjaar van 2018 was het braakliggende terrein ten noorden van het stadskantoor één grote bloemenzee: een initiatief van een ondernemende Delftenaar. Voor dit soort tijdelijke initiatieven is in Nieuw Delft nog veel meer ruimte!

Tot en met 2025 wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie van Nieuw Delft. Rondom het stationsgebied wordt druk gebouwd en zijn delen zelfs al klaar, maar er zijn ook gebieden waar het nog wel even duurt voordat er een aannemer aan de slag gaat. De gemeente wil die braakliggende gronden graag beschikbaar stellen voor mooie tijdelijke initiatieven.

Tulpenveld bij station Delft in 2018 (foto: Laurien Speelberg)

Wat maakt een tijdelijk initiatief levensvatbaar?


Alle ideeën die een meerwaarde hebben voor (Nieuw) Delft, voor verschillende mensen op verschillende tijdstippen. We kijken ook of het initiatief past bij de doelstellingen die Delft voor de stad belangrijk vindt, namelijk duurzaamheid, het verbinden van mensen en wijken, technologie zichtbaar maken en het ondersteunen van toerisme in Delft. Denk er ook aan dat de directe omgeving het initiatief moet omarmen. Een laatste (vanzelfsprekende) tip is dat het initiatief de openbare orde, sociale veiligheid, milieu en volksgezondheid niet in gevaar mag brengen.

Hoe werkt het?

De omgevingsmanager van de gemeente is de aanjager van de tijdelijke initiatieven en begeleidt het proces van aanvraag tot aan de start van de uitvoering. Om te voorkomen dat initiatiefnemers veel tijd kwijt zijn aan de aanvraag van een eventuele vergunning, vindt er eerst een laagdrempelige toetsing plaats. Veiligheid en draagvlak vanuit de omgeving zijn daarbij de belangrijkste voorwaarden. Een gemixte groep uit de stad die hiervoor is opgericht maakt een eerste, snelle beoordeling op meerwaarde. Komt hier een ‘ja’ uit? Dan bespreekt de omgevingsmanager het initiatief binnen verschillende afdelingen en wordt bekeken wat er nodig is om het initiatief mogelijk te maken.

Wat mag het kosten?


Het uitgangspunt is dat initiatiefnemers zelf zorgen voor een groot deel van de financiering (bijvoorbeeld via fondsen, crowdfunding en sponsoring) en de benodigde capaciteit om het initiatief te starten en te continueren. Vanuit Nieuw Delft is er een klein budget per initiatief vrijgemaakt, juist om deze tijdelijke initiatieven op de braakliggende gronden aan te jagen.

De tijdelijke broedplaats van I CHANGE aan de Westlandseweg

Inspiratie, contact en meer informatie


Heeft u een geweldig idee, of juist inspiratie nodig? Voor tijdelijke initiatieven kunt u terecht bij Irma Lauwers. Als u nu al een plan wilt indienen: beschrijf in steekwoorden uw idee voor de stad en de meerwaarde ervan (zie bovenstaande uitgangspunten). Heeft u nog geen uitgewerkt idee, maar wilt u eerst eens van gedachten wisselen, dan kunt u natuurlijk ook bellen of mailen. Kortom, we zien suggesties graag tegemoet!

Contact


Mail naar ilauwers@delft.nl of bel: 06-40952340