Project omschrijving

Tijdelijke parkstrook Engelsestraat

Langs de Engelsestraat komt in de toekomst het Van Leeuwenhoekpark te liggen. Omdat het nog een aantal jaar duurt voordat de aanleg start, sloegen we de handen ineen met buurtvereniging Delftzicht om een tijdelijke invulling te geven aan de plek. Het resultaat? Een tijdelijke parkstrook, ingericht door én voor buurtbewoners.

Het Van Leeuwenhoekpark – 600 meter lang en gemiddeld 40 meter breed – vormt in de toekomst de groene loper door Nieuw Delft. De aanleg van het zuidelijk deel staat gepland vanaf 2025. Eerder starten kan helaas niet: een groot deel van de ruimte is namelijk nodig is voor de logistiek van de bebouwing langs het park. In overleg met buurtvereniging Delfzicht stelden we een strook grond van 11 meter breed beschikbaar voor tijdelijk gebruik door de buurt.

Buurtinitiatieven

Bijna honderd inwoners van Delftzicht brachten via een enquête hun ideeën in voor de invulling van de strook, gevolgd door verschillende brainstormsessies. De wens was om de strook zo groen mogelijk in te richten – en hierbij het ontwerp van het toekomstige Van Leeuwenhoekpark als basis te nemen. Tegelijk was er behoefte om te experimenteren met nieuwe ideeën, zoals een buurtbieb, kruidentuin of plantenasiel. LODEWIJK BALJON architecten, de ontwerper van het Van Leeuwenhoekpark, maakte een ontwerp voor het tijdelijke parkje met genoeg ruimte voor zulke initiatieven.

Bijenhotel

Inrichting

De parkstrook bestaat uit een houtsnipperpad op ongeveer twee meter boven straatniveau, met aan weerszijden vijf soort lindes. De bomen worden later teruggeplant in het ‘echte’ Van Leeuwenhoekpark. Buurtbewoners hebben de strook verder ingericht met onder meer kruidenbakken, een minibieb en een informatiepaneel over de buurt. Gemeente Delft heeft een bloemenmengsel ingezaaid dat aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en vogels. Provincie Zuid-Holland zorgde voor een bijenhotel.

Details

Initiatiefnemer: Nieuw Delft i.s.m. Buurtvereniging Delftzicht
Partners & financiers: Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland (bijenhotel), Fonds1818 (kruidenbakken)
Looptijd: 2019 t/m 2024
Locatie: Engelsestraat