Project omschrijving

Tuin van Delft

In september is de aanleg van Tuin van Delft, naast Huis van Delft en station Delft gestart. Hiermee veranderen de Houttuinen in een fijne groene verblijfsplek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, of even op de trein kunnen wachten. 

Op het plein komen verschillende groenvakken met zitranden. Tussen de groenvakken in is er ruimte voor een terras en buitenexposities. Het plein wordt daarmee een groene plek waar het prettig verblijven is. Tuin van Delft is ontworpen door BOOM Landscape.

Delftse bestrating

De bestrating in Tuin van Delft bestaat uit een mix van oude en nieuwe bakstenen. Deze worden aangelegd in vlakken van verschillende groottes en patronen. Het plein vormt een ode aan het eeuwenoude ambacht van stratenmaken. BOOM Landscape maakte een inventarisatie van alle soorten bakstenen die door de geschiedenis heen zijn gebruikt in Delft. Afgelopen jaar zijn er zoveel mogelijk restpartijen verzameld om in het plein te gebruiken.

Impressie Tuin van Delft met zicht op station

Adviezen uit de stad

Delftenaren konden reageren op drie schetsontwerpen. Mede op basis van de adviezen uit de stad, koos de selectiecommissie het ontwerp van BOOM Landscape, Tuin van Delft. Delftenaren kwamen tijdens de selectieronde ook met verbeterpunten en suggesties. In een online enquête vroegen ze vooral aandacht voor de opvang van regenwater, zitcomfort en de looplijnen over het plein. BOOM Landscape heeft de adviezen meegenomen in het ontwerp. Door de groenvakken iets te draaien ontstaat een logische en directe wandelroute tussen het station en de binnenstad. Regenwater dat op het plein valt, wordt opgeslagen in de ondergrond en opnieuw gebruikt voor de beplanting. In de uitwerking hebben de ontwerpers nog aandacht besteed aan de afscheiding tussen het plein en het fietspad. Tot slot geven zij extra aandacht aan de hoogte en vormgeving van de muurtjes, zodat dit prettige zitplekken worden.

Planning

De werkzaamheden volgen elkaar op in verschillende fases. Vanaf het stationsgebouw wordt richting het Bolwerk en uiteindelijk om Huis van Delft naar de Coenderstraat gewerkt . De bomen en beplanting komen in het voorjaar van 2024. Tuin van Delft is naar verwachting eind april 2024 klaar.

Projectdetails

Planning Start aanleg: september 2023
Gereed: eind april 2024
Ontwerp BOOM Landscape
Aannemers Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet & Metselbedrijf Zwaan
Opdrachtgever Gemeente Delft