Project omschrijving

Van Leeuwenhoekpark

Het Van Leeuwenhoekpark wordt het groene hart van Nieuw Delft. Het komt letterlijk op het dak van de spoortunnel te liggen, van station Delft tot aan de Mercuriusweg. Gemiddeld 40 meter breed en 600 meter lang, beslaat het park een gebied van ongeveer 2,5 hectare. Het wordt een groene, ontspannen ontmoetingsplek voor alle Delftenaren en bezoekers van de stad. 

Het park wordt in fasen aangelegd. De eerste fase werd op vrijdag 24 maart geopend. Begin 2024 voltooit de aannemer de tweede fase. De brug met speelelement wordt in het voorjaar geplaatst.

Bekijk hier: Samenvatting definitief ontwerp Park Noord

Impressie centrale loper Park Noord

Impressies van Baljon landschapsarchitecten

Delfts DNA

Het ontwerp van het park is gemaakt door Baljon landschapsarchitecten. Hierover vertelt Lodewijk Baljon: “We hebben Delfts DNA in gedachte genomen. Delft is herkenbaar aan haar lange lijnen: de Delftse grachten en de smalle dwarsstraten die met bruggen verbonden zijn. Aan het einde van deze zichtlijnen is vaak een markante Delftse toren te zien. Dit hebben we vertaald in het ontwerp door middel van een centrale loper met twee bruggen. De loper biedt zicht op de oude en nieuwe torens van de stad.”

Rust en reuring

Het Van Leeuwenhoekpark is een nieuwe lijn in Delft: een lang en bovenal groen park dat tussen de bebouwing door loopt. Het noordelijk deel grenst aan de stationsomgeving en heeft een stedelijk karakter. Het zuidelijk deel van het park heeft meer een buurtkarakter. In het hart van het park ligt de centrale loper waar bijzondere plekken in zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een wandelbrug waar je uitkijkt over het park en een plek waar je kunt basketballen. De randen van de loper nodigen uit tot zitten of spelen. Op de glooiende, groene flanken van het park kun je liggen in het gras, picknicken, een boek lezen of een balletje trappen. Zo biedt het Van Leeuwenhoekpark rust en reuring.

Overzichtstekening van het Van leeuwenhoekpark

Overzichtskaart voorlopig ontwerp Van Leeuwenhoekpark (2018)

Inrichting

Het park wordt ingericht met statige rijen linden en losse groepen meerstammige bloesembomen. Verdiept in het groen ligt de loper, met randen die wisselen in vorm en hoogte. De loper krijgt een warme grijsbruine kleur door de oxiderende ijzerdeeltjes in het staalvezelbeton. Op warmere zomerdagen zorgen de taluds voor een frisse bries door het park. Er komen meerdere kleinere doorgangen en twee eye catchers in de vorm van bruggen. Op plekken waar skaten niet gewenst is, wordt een houten zitrand gemaakt. De beplanting en bomen versterken de biodiversiteit. Ze bieden voedsel en nestgelegenheid voor kansrijke diersoorten, zoals tuinvogels, gierzwaluwen, bijen en vlinders.

Impressie entree Park Noord

Laboratorium voor klimaatonderzoek

Klimaatonderzoekers van de TU Delft gebruiken het park nu en in de toekomst als klimaatlab. Op en rondom de geplande locatie van het park worden verschillende meetinstrumenten geplaatst, waarmee klimaataspecten worden gemeten zoals windsnelheid en luchttemperatuur. Zo wordt inzicht verkregen in de effecten van een park in een overwegend stenige, stedelijke omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Chair of Environmental Technology & Design van de Faculty of Architecture van de TU Delft. Ook in het maken van het ontwerp is kennis van de klimaatonderzoekers van de TU ingezet. Bijvoorbeeld in het voorkomen van hittestress en windhinder.

Impressie loopbrug Park Noord

Planning voor het park

De gebouwen rondom het park worden eerst gebouwd. Tijdens de bouw is de zone waar het park komt te liggen namelijk nodig voor bouwketen, bouwverkeer, materiaal en om veilig te kunnen werken. Het zou bovendien zonde zijn daar een park aan te leggen, dat steeds weer beschadigd wordt door de bouwactiviteiten. Omdat sommige delen van Nieuw Delft eerder klaar zijn dan andere, wordt het Van Leeuwenhoekpark in fasen aangelegd: van noord naar zuid. De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

–  2022 t/m 2024: aanleg Park Noord
–  2025 t/m 2027: aanleg Park Zuid

Vooruitlopend op het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, heeft de gemeente samen met buurtbewoners een smalle strook langs de Engelsestraat ingericht als tijdelijk parkje.

Impressie van het van Leeuwenhoekpark

Samen werken aan een prachtig park

Een park wordt van de stad, wanneer je het samen maakt. De afgelopen jaren hebben mensen van binnen en buiten Delft hun ideeën voor het park gedeeld. Meer dan 80 mensen deden mee aan de inspiratiebijeenkomst met de stad op in 2016. Deze ideeën zijn samengevat in zeven ontwerpthema’s en opgenomen als leidraad in het Programma van Eisen. Op basis van een prijsvraag koos Delft voor het schetsontwerp van Baljon landschapsarchitecten. Dit resulteerde in 2018 in een voorlopig ontwerp.

Heeft u een vraag over het Van Leeuwenhoekpark? Stuur dan een e-mail naar nieuwdelft@delft.nl.

Project details

Planning: Gefaseerde aanleg: 2022 – 2027
Ontwerp: Baljon landschapsarchitecten
Betrokken partijen Inwoners, ondernemers, diverse organisaties binnen en buiten Delft, TU Delft, Smart City, Witteveen + Bos en Gemeente Delft.
Medefinanciering door: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat