Project omschrijving

Inrichting openbare ruimte Coendersbuurt

De laatste bouwprojecten in Coendersbuurt zijn in volle gang. De buurt is steeds meer af en daarmee kan ook de openbare ruimte verder worden ingericht. Denk aan het plaatsen van de definitieve bestrating, lichtmasten, beplanting, de afbouw van de kademuren en de aanleg van twee voetgangersbruggen.

De planning van de werkzaamheden hangt samen met de afbouw van de laatste woonprojecten in de Coendersbuurt. Daarom gebeuren de werkzaamheden in drie opeenvolgende fasen:

Fase 1 en 2 – medio 2018 t/m eind 2019
De eerste en tweede fase zijn inmiddels gereed. Deze bestond uit de afronding van een deel van de Graaf Floriskade, de Hertog Albrechtstraat en de Keizer Karelstraat. In de tweede fase zijn eind 2018 – begin 2019 de kabels, leidingen en bestrating rond Het Straatje fase II (Blok D) aangebracht.

Fase 3 – begin 2020 t/m medio 2020
In 2020 worden de resterende delen van de Graaf Floriskade, de Keizer Karelstraat en de Gravin Margarethastraat afgemaakt. De werkzaamheden vinden plaats van noord naar zuid.  Het gaat om het uitgraven van de gracht, het aanbrengen van de kademuur, bestrating en verlichting. Eind maart wordt de speelplaats en de groene oever naast ‘Het Straatje fase II’ ingericht, net als de oever tussen de Van Bleyswijckstraat en Filips van Bourgondiëstraat. De twee nieuwe bruggen, die aansluiten op de Ada van Hollandstraat en de Nieuwe Gracht, volgen naar verwachting in maart – april.

Let op: Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het tijdelijke bruggetje bij de Keizer Karelstraat weggehaald. Tot de nieuwe bruggen klaar zijn kunt u omlopen via de Ada van Hollandstraat.

Bovenstaande is een voorlopige planning, die nog kan veranderen op basis van de voortgang van de bouw en andere omstandigheden.