Project omschrijving

De inschrijving voor de nieuwe zelfbouwkavels op veld 6

is inmiddels gesloten.

Zelfbouwkavels veld 6

Na het succes van de zelfbouwwoningen in de Coendersbuurt en op de velden 2 en 3, volgt op zaterdag 12 oktober 2019 de uitgifte van ongeveer 14 zelfbouwkavels op veld 6. De kavels liggen in het Van Leeuwenhoekkwartier, tussen de Ireneboulevard, het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht. Hier kunnen mensen gaan wonen en werken naar eigen inzicht.

Inschrijfprocedure en kavelpaspoort
Gedurende de periode maandag 30 september 2019 08.00 uur tot en met zondag 6 oktober 2019 24.00 uur is het mogelijk in te schrijven voor de loting van de kavels. Hierna wordt de inschrijving gesloten. In het Kavelpaspoort veld 6 vindt u alle spelregels voor de kaveluitgifte en het bouwen van uw eigen woning. Kijk voor andere handige documenten, zoals de concept-koopovereenkomst op Downloads zelfbouwveld 6. Heeft u vragen of hulp nodig bij de inschrijving, vragen over de procedure of over zelf bouwen in Nieuw Delft? Neem dan contact op met Toos van Starrenburg: 06- 2257 3954.

Kaveltypen en inschrijfformulieren
Er worden twee soorten kavels aangeboden op veld 6: circa 12 individuele kavels en 2 groepskavels. Voor beide kaveltypen vindt een aparte loting plaats. Via de knoppen die hieronder verschijnen zodra de inschrijfperiode is geopend, kunt u zich straks inschrijven voor de loting van uw keuze. U mag ook aan beide lotingen meedoen – dus zowel die voor de individuele kavels als die voor de groepskavels. In dat geval dient u zich twee maal in te schrijven en alle vragen in te vullen. Hieronder leest u meer over de kenmerken van de kavels.

– Circa 9 individuele kavels aan het Van Leeuwenhoekpark en 3 hofkavels, met een flexibele kavelbreedte variërend van 4.20 tot 8.10 meter. Je kunt alleen (PO) of met een kleine groep (CPO) bouwen. Per kavel kun je één tot 3 woningen bouwen, met mogelijk een niet-woonfunctie op de begane grond als je dat wilt. Regulier/individueel parkeren wordt ontmoedigd – er is maximaal 1 parkeerplaats per woning beschikbaar.

-Inschrijfformulier individuele kavels
(te vroege, te late en/of incomplete inschrijvingen worden uitgesloten van deelname. Inschrijvingen voor maandag 30 september 2019 08.00 uur en na zondag 6 oktober 2019 24.00 uur worden dus niet meegenomen)

Twee groepskavels (CPO) aan de Nieuwe Gracht,  geschiktvoor 5 tot circa 15 woningen. De kavels hebben een vaste kavelbreedte die is aangegeven in het Kavelpaspoort. Voor deze kavels kunt u zich inschrijven met minimaal vier of meer toekomstige bewoners. Een ideale locatie voor CPO-initiatieven met een onderscheidend karakter. Gaat – net als bij de individuele kavels ook – uit van deelnemen aan een mobiliteitshub en/of andere mobiliteitsoplossing. Preferente positie voor een bijzondere functie bij een van de kavels – niet zijnde een kantoorfunctie.

-Inschrijfformulier groepskavels
(te vroege, te late en/of incomplete inschrijvingen worden uitgesloten van deelname. Inschrijvingen voor maandag 30 september 2019 08.00 uur en na zondag 6 oktober 2019 24.00 uur worden dus niet meegenomen)

Inmiddels zijn er meerdere zelfbouwgroepen aan het ontstaan die zich samen in willen schrijven voor de kavels op veld 6. Urbannerdam begeleidt het initiatief CPO-groep Nieuwe Gracht met de inschrijving van een plan voor ongeveer 16 woningen. Studio Huijgens en Bureau NZ doen dit voor het CPO-initiatief Nieuw Delftse Poort. In dit plan komt op de begane grond een fysiotherapiepraktijk. Op de verdiepingen zijn er woonappartementen. Voor beide CPO’s geldt dat zij nog geïnteresseerden zoeken en de woningen zoveel mogelijk naar wens van de deelnemers wordt ingepast tot een goed en haalbaar plan. Uiteraard kunt u ook uw eigen groep nog vormen en inschrijven!

Mobiliteitshub
Het uitgangspunt voor alle zelfbouwkavels is de realisatie van een mobiliteitshub: een uitkomst voor buurtbewoners en andere gebruikers die vervoersmiddelen met elkaar willen delen. Een paar voordelen zijn dat je de prettige zekerheid hebt van gegarandeerde mobiliteit, je minder kosten hebt aan auto’s en parkeerplaatsen en dat er meer ruimte overblijft voor groen. Ideaal dus voor mensen die zich slim willen vervoeren én streven naar een leefomgeving van hoge kwaliteit.

Zelfbouwcafé 18 juli 2019: Presentatie concept kavelpaspoort
Op donderdag 18 juli ging het zelfbouwproces voor veld 6 écht van start tijdens het eerste Zelfbouwcafé. Daar presenteerden we het concept kavelpaspoort met de voorlopige zelfbouw-spelregels, waarbinnen u uw eigen woning kunt realiseren. Ook waren we benieuwd of het kavelpaspoort u voldoende informatie en ruimte geeft om uw eigen wensen voor wonen en/of werken te realiseren. Bekijk hieronder de presentaties van 18 juli:

Foto van tuin van bewoners van de coendersbuurt


Ligging zelfbouwkavels

De uit te geven zelfbouwkavels liggen in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier in Nieuw Delft, tussen de Ireneboulevard, het Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht.

Data en bijeenkomsten
30 september t/m 6 oktober 2019 Inschrijfperiode zelfbouwkavels veld 6
12 oktober 2019 Kavelkiesdag: verkoop zelfbouwkavels veld 6


Vragen?

Heeft u een vraag over de zelfbouwkavels? Stuur dan een mailtje naar Toos van Starrenburg via tvstarrenburg@Delft.nl.