Project Description

Zelfbouwkavels veld 6

Na het succes van de zelfbouwwoningen in de Coendersbuurt en op de velden 2 en 3, volgt na de zomer de uitgifte van ongeveer 14 zelfbouwkavels op veld 6. De kavels liggen in het Van Leeuwenhoekkwartier, tussen de Ireneboulevard, het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht.  Hier kunnen mensen gaan wonen en werken naar eigen inzicht.

Om wat voor kavels gaat het precies?
Er worden straks twee soorten kavels aangeboden: circa 12 individuele kavels aan het park en het hofje en 2 groepskavels aan de Nieuwe Gracht en het hofje. Hieronder leest u meer over het aanbod en de kenmerken:

– Circa 9 individuele kavels aan het Van Leeuwenhoekpark en 3 hofkavels, met een flexibele kavelbreedte variërend van 4.20 tot 8.10 meter. Je kunt alleen (PO) of met een kleine groep (CPO) bouwen. Per kavel kun je één tot 3 woningen bouwen, met mogelijk een niet-woonfunctie op de begane grond als je dat wilt. Regulier/individueel parkeren wordt ontmoedigd – er is maximaal 1 parkeerplaats per woning beschikbaar.

Twee groepskavels (CPO) aan de Nieuwe Gracht (grachtkavels). De kavelbreedte is nu nog niet bekend – dit moet nog bepaald worden in de bouwenvelop. Voor deze kavels kunt u zich inschrijven met minimaal vier of meer toekomstige bewoners. Een ideale locatie voor CPO-initiatieven met een onderscheidend karakter. Gaat – net als bij de individuele kavels ook – uit van deelnemen aan een mobiliteitshub en/of andere mobiliteitsoplossing. Preferente positie voor een bijzondere functie bij een van de kavels – niet zijnde een kantoorfunctie.

Alle ruimte
Binnen deze bandbreedte zijn er volop mogelijkheden. Zo krijgt u letterlijk en figuurlijk alle ruimte om uw eigen huis te bouwen. Dat betekent niet dat u alles zelf moet doen of moet kunnen. U hoeft bijvoorbeeld geen architect of aannemer te zijn om uw eigen huis te bouwen. Belangrijk is dat u kansen ziet op een unieke plek die uitdaagt tot onverwachte inzichten.

Mobiliteitshub
Het uitgangspunt voor alle zelfbouwkavels is de realisatie van een mobiliteitshub: een uitkomst voor buurtbewoners en andere gebruikers die vervoersmiddelen met elkaar willen delen. Een paar voordelen zijn dat je de prettige zekerheid hebt van gegarandeerde mobiliteit, je minder kosten hebt aan auto’s en parkeerplaatsen en dat er meer ruimte overblijft voor groen. Ideaal dus voor mensen die zich slim willen vervoeren én streven naar een leefomgeving van hoge kwaliteit.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in een kavel op veld 6, of wilt u eerst meer weten? Vul dan het formulier in onderaan deze pagina. Door uw e-mailadres achter te laten houden we u op de hoogte van bijeenkomsten en het uitgifteproces.

Zelfbouwcafé op 18 juli 2019: de kick-off
Het zelfbouwproces voor veld 6 gaat écht van start tijdens het eerste Zelfbouwcafé, op donderdag 18 juli. Dit vindt plaats om 19:30 in het stadskantoor van Delft (Stationsplein 1 – ingang via treinstation). Deze avond presenteren wij het concept kavelpaspoort met de voorlopige zelfbouw spelregels, waarbinnen u uw eigen woning kunt realiseren. En zijn wij nieuwsgierig of het kavelpaspoort u voldoende informatie en ruimte geeft om uw ambities te realiseren. Bovendien kunt u met al uw vragen  terecht over het zelfbouwproces en kennismaken met (de ideeën van) andere zelfbouwers. Ook mensen die naast woonruimte iets anders willen bouwen – zoals een gedeelde werkruimte, galerie, atelier of andere onderneming – zijn van harte welkom op het zelfbouwcafé.

Meld u aan door te mailen naar: tvstarrenburg@delft.nl

Foto van tuin van bewoners van de coendersbuurt

Samen toewerken naar definitief kavelpaspoort
Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens de werkateliers en het zelfbouwcafé draagt u bij aan het samenstellen van het definitieve kavelpaspoort. In een kavelpaspoort (bouwenvelop met aanvullende ambities) staat wat er op een kavel wel en niet mag worden gebouwd. Hiermee kunnen de kopers, bijvoorbeeld ontwikkelaars of zelfbouwers, eenvoudig hun ontwerper en bouwer instrueren.

Ligging zelfbouwkavels
De uit te geven zelfbouwkavels liggen in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier in Nieuw Delft, tussen de Ireneboulevard, het Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht.

Belangrijke data
Dinsdag 11 juni 2019 Werkatelier: Kavelpaspoort veld 6 en 7
Download presentatie
Dinsdag 25 juni 2019 Werkatelier: Invulling niet-woonfuncties
Dinsdag 2 juli 2019 Werkatelier: Mobiliteitshub
Donderdag 18 juli 2019 Zelfbouwcafé: Presentatie concept-kavelpaspoort
Eind augustus 2019 Bij voldoende interesse:
Zelfbouwcafé: Presentatie concept-kavelpaspoort (herhaling)
Eind september 2019 Definitief maken en presenteren kavelpaspoort
Eind sept. – medio okt. 2019 Start inschrijving zelfbouwkavels veld 6
Eind oktober 2019 Kavelkiesdag: verkoop zelfbouwkavels veld 6


Vragen?

Heeft u een vraag over de zelfbouwkavels? Stuur dan een mailtje naar Toos van Starrenburg via tvstarrenburg@Delft.nl.

Heeft u interesse in een zelfbouwkavel op veld 6 in Nieuw Delft? Vul dan onderstaand formulier in. Geef uw e-mailadres door wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van bijeenkomsten. We vragen in dit formulier ook naar uw zelfbouwwensen en voorkeuren. Dit is voor ons waardevolle informatie waarmee we het kavelpaspoort eventueel kunnen verfijnen.