Over een paar jaar wandel je hier door het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark. Nu ligt er alvast een kleiner, tijdelijk parkje – beheerd door de buurt.

Aanleg in fasen

Het Van Leeuwenhoekpark wordt in fasen aangelegd. De aanleg van elk deel kan namelijk pas starten als de gebouwen eromheen klaar zijn. De aanleg van het park aan de zuidkant van de Ireneboulevard start waarschijnlijk in 2025, als het gebouw van Pieter van Foreest en Woonbron klaar is.

Tijdelijk parkje

In samenwerking met inwoners van de buurt Delftzicht heeft de gemeente hier alvast een tijdelijke parkstrook aangelegd. Iedereen is welkom om hier te wandelen, een balletje te gooien op de jeu-de-boulesbaan, of een boek te ruilen bij de minibieb.

Wist je dat…

… de bomen die hier groeien, straks worden teruggeplant in het Van Leeuwenhoekpark?

.