Start aanleg Nieuwe Gracht Zuid

De Nieuwe Gracht is een belangrijk onderdeel van de hoofdstructuur van Nieuw Delft. De contouren van het noordelijk deel van de gracht zijn al zichtbaar: zo is de kade aan de kant van de Coenderstraat al gereed. Inmiddels is ook gestart met de aanleg van het zuidelijk deel van de gracht, tussen de Westlandseweg en de Mercuriusweg. Dit gedeelte vormt een belangrijke schakel in de verbinding van het water van het Westerkwartier met het gemaal bij station Delft Zuid.

Natuurvriendelijke oevers

De gracht gaat er in het zuiden iets anders uitzien dan in het noorden. Zo krijgt de gracht aan de kant van het Van Leeuwenhoekkwartier een verharde kade – net als aan de Coenderstraat – maar aan de kant van de Abtswoudse Hof komen ook natuurvriendelijke oevers. Dat geeft ruimte aan ecologische ontwikkeling. Arjaan Hoogenboom, stedenbouwkundige: “Door de geleidelijke overgang tussen water en land krijg je verschillende gradaties van nattere en drogere delen. Dat zorgt ervoor dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. En levert ook een gevarieerd beeld op.”

Planning

Hoewel de aanleg van de Nieuwe Gracht al start, duurt het nog even voor we langs dit nieuwe stukje water en groen kunnen wandelen. De komende jaren wordt er namelijk druk gebouwd op de velden rond de Nieuwe Gracht Zuid. Tussen 2020 en 2023 worden de eerste gebouwen voltooid en worden de nodige paden per veld aangelegd.

Werkzaamheden en hinder

De aanleg van de Nieuwe Gracht tussen de Ireneboulevard/Westlandseweg en de Mercuriusweg/Abtswoudseweg is gestart in maart 2018. Kort daarna zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd vanwege aangetroffen verontreinigingen in de grond. Inmiddels is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd en zijn de werkzaamheden hervat. De actuele planning is als volgt:

  • Juni t/m juli 2018 – Intrillen van damwanden voor de Nieuwe Gracht en heien van buispalen achter de damwanden. Dit kan gepaard gaan met geluidshinder en trillingen.
  • Augustus t/m september  2018 – Aanbrengen van betonbalk op damwand, geen hinder verwacht
  • Oktober t/m november 2018  – Aanbrengen metselwerkschorten d.m.v. een kraan, geen hinder verwacht.
  • December 2018  –  Ontgraven Nieuwe Gracht Zuid met verbinding van Westlandseweg tot Engelsestraat.

Bijgewerkt: 20 juni 2018

Watergang Industriestraat

Gelijktijdig wordt langs de Industriestraat gewerkt aan een watergang tussen de Nijverheidsdwarsstraat en de Papsouwselaan. Hier worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd zoals hierboven beschreven: dit gaat echter om een kleiner gebied, waardoor de afzonderlijke fasen korter zullen duren.

Water in Nieuw Delft

In het plan voor Nieuw Delft speelt water een belangrijke rol. Het bepaalt het karakter van de verschillende buurten en verbindt ze met de omringende stad. De waterstructuur is ook belangrijk voor een goede leefbaarheid in de stad. De watergangen zorgen ervoor dat regenwater wordt geborgen en afgevoerd, zodat het grondwater niet te hoog komt te staan, maar het gebied ook niet verdroogt. De Nieuwe Gracht is daarbij de belangrijkste noord-zuidverbinding. Deze loopt van de Coendersbuurt in het noorden tot X-Ray in het zuiden.

Werkzaamheden Nieuwe gracht 1Plattegrond van de projectvelden van Nieuw Delft