Tijdelijke parkstrook Delftzicht feestelijk geopend

Afgelopen zaterdag gaf wethouder Martina Huijsmans het startsein voor de ingebruikname van een tijdelijke parkstrook in de buurt Delftzicht. De strook is aangelegd langs de Engelsestraat, op een gedeelte van het bouwterrein in Nieuw Delft. Bewoners van Delftzicht vullen de parkstrook de komende tijd verder met elkaar in.

De handeling vond plaats tijdens het jaarlijkse buurtfeest in Delftzicht. Frans Postma, namens buurtvereniging Delftzicht, en wethouder Huijsmans, tevens buurtbewoner, onthulden samen een bord met ideeën voor de verdere invulling van de parkstrook. Dit bord met de ingetekende inrichting werd vervolgens in de parkstrook geplaatst.

Strook van 11 meter

Langs de Engelsestraat staat vanaf 2025 de aanleg van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark gepland. De aanleg kan niet eerder starten, omdat een deel van het terrein nodig is voor de bouwlogistiek van de bebouwing langs het park. We sloegen daarom de handen ineen met buurtvereniging Delfzicht en stelden een strook van 11 meter breed tijdelijk beschikbaar, voor gebruik door de buurt.

Buurtinitiatieven

Bijna honderd inwoners van Delftzicht brachten via een enquête hun ideeën in, gevolgd door verschillende brainstormsessies. Daaruit kwam de wens naar voren om de strook zo groen mogelijk in te richten en zoveel mogelijk in te richten als het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Tegelijk was er behoefte om te experimenteren met nieuwe ideeën, zoals een buurtbieb, kruidentuin, plantenasiel, bijenhotel, zitjes en recreatieve en creatieve activiteiten. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten – de architect van het Van Leeuwenhoekpark – maakte een ontwerp voor de tijdelijke inrichting van de strook, met voldoende ruimte voor buurtinitiatieven.

Inrichting

De parkstrook bestaat uit een houtsnipperpad op ongeveer twee meter boven straatniveau, met aan weerszijden twee bomenrijen. De bomen – vijf soorten lindes – worden later teruggeplant in het ‘echte’ Van Leeuwenhoekpark. Dankzij provincie Zuid-Holland staat er ook al een bijenhotel en gemeente Delft heeft een bloemenmengsel ingezaaid, aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Bovendien worden er dit najaar winterharde heesters geplant op het schuine gedeelte langs de Engelsestraat. Buurtbewoners worden nu opgeroepen de komende tijd met elkaar aan de slag te gaan om de overige buurtinitiatieven vorm te geven. Zij kunnen zich opgeven via de website van de buurt www.delftzicht.nl.

De tijdelijke parkstrook langs de EngelsestraatBijenhotel in tijdelijke parkstrook Engelsestraat