‘TOV’ huis in de Coendersbuurt

In de Coendersbuurt (project ’t Straatje in aanbouw) staat in het najaar 2017 een ‘TOV’ huis! Een veilig baken waarin tien jongeren met een verstandelijke beperking in een woongroep wonen en vandaaruit zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen meedraaien.

Dat is het doel van de bijzondere samenwerking, aangegaan door initiatiefnemer stichting TOV (Thuis Onder Vrienden) met woningcorporatie Woonbron, Ontwikkelcombinatie Nieuw Delft (Heijmans en ERA Contour) en gemeente Delft. Op woensdag 21 september komen deze maatschappelijke, commerciële en publieke partijen bijeen op de bouwlocatie om te vieren dat het is gelukt om met elkaar dit bijzondere particulier ouderinitiatief voor begeleid wonen te realiseren.

Stichting TOV

Stichting TOV is een initiatief van ouders van jongeren met een verstandelijke beperking. De stichting heeft tot doel een kleinschalige woongroep voor jonge mensen met een verstandelijke beperking op te richten. In samenwerking met Marge architecten uit Rotterdam ontwierpen zij een appartementengebouw met tien zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. Een dergelijke woongroep draagt – naast individuele zelfstandigheid en zelfbeschikking – bij aan integratie van de bewoners in de maatschappij.

Monique Kromhout, voorzitter stichting TOV is verheugd: “TOV is ongelooflijk blij dat dit mooie inclusieproject nu daadwerkelijk in Delft gerealiseerd gaat worden. We hebben ons de afgelopen jaren tot het uiterste ingespannen om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. We kunnen zelf nog nauwelijks geloven dat het is gelukt. Ook onze zoon is erg blij. Eindelijk is er ook een plek voor ons in Delft, reageerde hij enthousiast. We hopen op veel leuke contacten in de buurt en in de stad, ook dat ze na het werk lekker gaan winkelen en naar de bios gaan. Bovenal dat ze veel plezier met elkaar zullen hebben in de woongroep. We zijn nog op zoek naar enkele nieuwe bewoners. Daarom houden we voor geïnteresseerden op 29 september bij Woonbron een informatieavond over de woongroep, zie www.TOVwonen.nl.”

Sterkere steden

Ontwikkelcombinatie Nieuw Delft VOF is een samenwerking van Heijmans en ERA Contour die het koopwoningenproject ’t Straatje in de Coendersbuurt ontwikkelt en realiseert. Op verzoek van stichting TOV bouwen zij op dit moment dit kleinschalige appartementengebouw op de plaats van drie koopwoningen. Job van Zomeren directeur ERA Contour: “Steden sterker maken is wat ERA Contour doet. Daarin streven wij naar een ongedeelde stad met ruimte voor iedereen! Wij vinden het daarom fantastisch dat we voor deze jongeren een fijne woonplek in Delft mogen creëren.” Heijmansdirecteur, Arjan Geelen, voegt daaraan toe: “stichting TOV heeft ons aangestoken met haar bewonderenswaardige energie om dit project te realiseren. We zijn bijzonder trots dat het is gelukt hun woonwens in te passen.”

Gemeente Delft. De Coendersbuurt is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. Nieuw Delft wordt ontwikkeld vanuit de visie van de woonwensen van de eindgebruikers, waaronder dit TOV huis. Wethouder De Prez: “We feliciteren en verwelkomen de woongroep van harte in het centrum van Delft. De stad is voor iedereen. Mijn waardering voor de tomeloze inzet van Stichting TOV om dit bijzondere particuliere zorginitiatief te laten slagen. Zo wordt Delft verrijkt en versterkt.”

Verhuur

Stichting TOV heeft ook Woonbron benaderd. De corporatie is gevraagd het pand na oplevering van de Ontwikkelcombinatie te kopen en deze vervolgens aan TOV te verhuren. Mohamed Baba, directeur van Woonbron in Delft: “Wij zijn enthousiast en werken graag mee. Een dergelijke constructie past als een maatpak in onze kerntaak en missie, namelijk het bieden van passende huisvesting aan hen die ons nodig hebben. In dat verband oriënteert Woonbron zich op hoe zij kan inspelen op de veranderingen in de zorg. Het initiatief van stichting TOV is een goed voorbeeld van hoe wij als corporatie kunnen bijdragen.”