Tuin van Delft gekozen als schetsontwerp voor Houttuinen

Het college heeft ‘Tuin van Delft’ gekozen als winnend schetsontwerp voor de Houttuinen, aan de noordkant van station Delft. Het plan van bureau BOOM Landscape werd als het meest geschikt beoordeeld uit drie inzendingen. Dat gebeurde op basis van een online enquête onder Delftenaren en beoordeling door een selectieteam.

Inwoners van Delft konden op de drie schetsen reageren via een online vragenlijst. Dat leverde maar liefst 531 reacties op. Een selectieteam heeft deze reacties meegenomen in het advies aan het college. Het selectieteam beoordeelde de inzendingen verder op ruimtelijke kwaliteit, technische haalbaarheid, beheer en onderhoud, innovatie en klimaatadaptatie.

Beoordeling Tuin van Delft

Het plan Tuin van Delft werd met veel enthousiasme ontvangen door Delftenaren. Vooral het groene karakter van het plein valt in de smaak, maar ook de zitplekken, het hergebruik van oude bakstenen en de aansluiting op het gebouw Huis van Delft. 

Het selectieteam sluit zich daar volledig bij aan. Teamlid en stadsbouwmeester Tako Postma licht de voorkeur voor het ontwerp Tuin van Delft toe: “De ontwerpers hebben goed aangevoeld dat er veel behoefte is aan groen in deze omgeving. Door een slim ontwerp dat een duidelijke relatie aangaat met de bijzondere gevel van Huis van Delft, wordt de ruimte intiemer en wordt je blik getrokken naar de enorme openingen met de innovation gallery. Zo krijgt deze plek een heel eigen en herkenbaar gezicht.”

Andere ontwerpen

Ook op de twee andere ontwerpen is massaal gereageerd. In ‘De Stoep van de Stad’ vonden veel Delftenaren het grote zitelement een goed idee, maar misten zij in belangrijke mate groen in het ontwerp. Bij ‘Uit het goede hout gesneden’ konden het water en het houten dek rekenen op positieve reacties, maar ook veel praktische bezwaren. Zo waren er zorgen om de risico’s op gladheid en struikelen, en de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld ouderen. 

Vervolg

Uit de enquête en de beoordeling door het selectieteam zijn ook verbeterpunten gekomen voor Tuin van Delft. Deze worden meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. Zo wordt er nog aandacht besteed aan de opvang van regenwater, zitcomfort en de looplijnen over het plein. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp rond de zomer klaar. 

De drie ontwerpen en de uitkomsten van de enquête zijn te vinden via: www.delft.nl/houttuinenplein