Verkoop kavel aan 33Bovengronds

De gemeente is van plan om kavel 6.5 van Nieuw Delft te verkopen aan coöperatie 33Bovengronds, voor de ontwikkeling van 33 middeldure huurwoningen. Deze kavel ligt aan de Nieuwe Gracht, in het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier.

Schets van het vooraanzicht van de wooncoöperatieImpressie 33Bovengronds

Middeldure huur

De wooncoöperatie in oprichting, met de naam 33Bovengronds, heeft een plan ingediend om 33 middeldure huurappartementen te ontwikkelen. De wooncoöperatie gaat de woningen zonder winstoogmerk beheren, voor de levensduur van het complex. Bijzonder aan het plan is dat de toekomstige huurders nauw betrokken worden bij het initiatief en het beheer van de woningen. Daardoor blijven de woningen goed beheerd én betaalbaar.

De doelgroep zijn bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, (eenouder-)gezinnen en ouderen met een inkomen tot zo’n 1½ keer modaal. De woningen krijgen een oppervlakte van ongeveer 68 – 70 m² en krijgen een groene uitstraling. De bewoners kunnen gebruikmaken van een gemeenschappelijke tuin en het gebouw krijgt een duurzame energievoorziening. Ook is er ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw.

Aanvulling op woonaanbod

Het initiatief sluit goed aan op de Woonvisie Delft 2016 – 2023. In Delft is namelijk een tekort van middeldure woningen, en de gemeente heeft de ambitie om de bouw van zulke woningen te stimuleren. De gemeente is daarom van plan om kavel 6.5 te verkopen aan 33Bovengronds, zodat de wooncoöperatie dit plan kan realiseren. De Wooncoöperatie zal in 2022 starten met de bouw van de woningen.

De officiële publicatie met motivering vindt u op de website van officiële bekendmakingen

Locatie kavel 6.5

Over ontwikkeling veld 6

De plannen voor veld 6 krijgen steeds meer vorm. Vorig jaar startte hier al de bouw van 11 zelfbouwwoningen. Voor de kavel aan de Ireneboulevard werken Pieter van Foreest en Woonbron samen aan een plan voor een woonzorgcomplex en sociale huurwoningen. Kavel 6.5 ligt aan de Nieuwe Gracht, tussen de kavel van Pieter van Foreest-Woonbron en de zelfbouwwoningen in. De gemeente onderzoekt momenteel ook hoe het zuidelijk deel van veld 6, aan de kant van de Mercuriusweg, het beste kan worden ontwikkeld.