Voorbereidende werkzaamheden Floris gestart

Deze week start Ballast Nedam West met de voorbereidende werkzaamheden voor project Floris. Goed nieuws, want daarmee begint de ontwikkeling van het laatste nieuwbouwproject in de Coendersbuurt.  Floris bestaat uit 9 herenhuizen die worden gebouwd aan de Graaf Floriskade.

In de week van 24 september begint Ballast Nedam West met het aanbrengen van de bronnen. Vervolgens wordt de grond ontgraven tot de juist diepte. De aan- en afvoer van materiaal verloopt via de Van Bleyswijckstraat en de zuidkant van de Graaf Floriskade. Vooral tijdens de opbouw van de heistelling zullen er veel transportbewegingen plaatsvinden. Met name de heiwerkzaamheden – die naar verwachting in de 2e helft van oktober starten –  leveren geluids- en trillinghinder op. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Let op: afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de planning nog wijzigt. Kijk voor de actuele planning op:  www.nieuwdelft.nl/werkzaamheden.