Werkzaamheden in het weekend en afsluiting fietspad The Student Hotel

Dit weekend begint de bouwer met het aanbrengen van de gevel van The Student Hotel. Om dit veilig te kunnen doen, wordt het fiets- en voetpad tussen de Hooikade en de stationsfietsenstalling de komende tijd regelmatig afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats op vrijdag en zaterdag om de hinder van de afsluitingen te beperken. 

Sinds vorige week is de beschermingsconstructie langs het fiets- en voetpad klaar. Daarmee kan de route langs The Student Hotel tijdens het grootste deel van de bouw open blijven. Bij het aanbrengen van de gevel wordt het verkeer alsnog gestremd. Dit gaat namelijk gepaard met het hijsen van grote en zware gevelstukken over het fietspad. Omdat de stremming bij elke hijsbeweging langer dan twintig minuten duurt, wordt het fiets- en voetpad op deze dagen afgesloten. Dit gebeurt alleen op vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur, om hinder op de drukste momenten te beperken.

Fiets- en voetpad Westsingelgracht

Omleidingroutes
De omleidingsroutes worden aangegeven met borden. Fietsers van en naar de Hooikade kunnen omrijden via de Westvest. Een andere mogelijkheid is om de in- en uitgang van de fietsenstalling aan Westerkwartier-zijde te gebruiken en via de Nieuwe Gracht te rijden. Ook voetgangers worden omgeleid via de Westvest. Zij kunnen het beste de bovengrondse in- en uitgang van het station aan het busplein gebruiken. De tijdelijke buitenfietsenstalling aan de Westsingelgracht blijft tijdens de afsluitingen wel bereikbaar.

Kortdurende stops en planning
Op andere dagen wordt het verkeer af en toe voor korte tijd gestremd. Deze stops duren ongeveer 8 minuten en vinden alleen buiten de ochtendspits plaats, bij bepaalde hijsbewegingen. De tijdelijke afsluitingen en stops zijn waarschijnlijk nodig tot in het eerste kwartaal van 2020. Dan is de gevel van The Student Hotel naar verwachting klaar en volgt de afbouw.

Kaart afsluiting Hooikade in Nieuw Delft