Naast het historisch stadshart verrijst Nieuw Delft. Een nieuw stadsdeel van ongeveer 24 hectare, met ongeveer 1.200 woningen en meer dan 40.000 m² aan stedelijke functies. Hier krijgen architectuur, ondernemerschap en vernieuwing de ruimte en wordt de economische positie van de stad versterkt. In Nieuw Delft staat de toekomst letterlijk voor de deur.

Spoortunnel
Vijf jaar lang is gewerkt aan de Willem van Oranje-tunnel in het centrum van Delft. Een enorme operatie die de stad voorgoed heeft veranderd. Niet alleen is het spoorviaduct dat de stadsdelen een halve eeuw van elkaar scheidde, verdwenen. Delft heeft er ook een modern vervoersknooppunt en stadskantoor bij. Door de verandering is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van een nieuw stuk stad: Nieuw Delft.

Een nieuwe leefomgeving
Tot 2027 verandert dit gebied in een gevarieerde leefomgeving, met openbare ruimten waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Bijzondere gebouwen zoals Huis van Delft, Antoni en The Student Hotel geven Delft een nieuwe entree. Met brede boulevards, een stadspark, afwisselende architectuur en een gracht krijgt de stad nieuwe ruimte om te wonen, werken en ontspannen.

Moderne maatstaven
In Nieuw Delft is er aandacht voor thema’s van nu, zoals duurzaamheid, mobiliteit en het veranderende klimaat. Dit laat zich zien in slimme ontwerpen en oplossingen in de openbare ruimte en gebouwen. Nieuw Delft geeft zo verschillende mensen – ondernemers, gezinnen, ouderen, eventueel met een zorgvraag, en werkende jongeren – de kans om te wonen en te leven naar moderne maatstaven.

Stedenbouwkundig plan
Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Nieuw Delft is het plan ‘Zicht op Delft’ van Palmbout Urban Landscapes. Het plan geeft een visie op de ruimte, de inrichting en bebouwing van het nieuwe stuk stad. Daarbij is het niet de bedoeling om tot in detail vast te leggen hoe het gebied wordt ingevuld. Het geeft juist ruimte om in te spelen op veranderende omstandigheden en nodigt nieuwe ontwikkelingen uit.

Vraaggestuurd ontwikkelen in Nieuw Delft
Leidend bij de ontwikkeling van Nieuw Delft is de vraag naar woon-, werk- en leefruimte door uiteenlopende groepen. Ook maatschappelijke voorzieningen zoals Scholencombinatie Delfland vinden een plek in Nieuw Delft. De afgelopen jaren werkten particulieren, woongroepen, ontwikkelaars, bouwers en ondernemers al naast elkaar aan de totstandkoming van de Coendersbuurt. Het resultaat – een gevarieerde, aantrekkelijke leefomgeving – is een voorbeeld voor de ontwikkeling van de andere twee buurten in Nieuw Delft die ook steeds meer vorm krijgen, het Van Leeuwenhoekkwartier en de Abtswoudse Hof.

De hoofdstructuur van Nieuw Delft wordt gevormd door de hoofdwegen, groen en water. Door de grachtenstructuur ontstaan drie buurten met ieder een eigen karakter: het Van Leeuwenhoekkwartier, de Coendersbuurt en de Abtswoudse Hof.

Van Leeuwenhoekkwartier
Direct naast de oude binnenstad ligt het Van Leeuwenhoekkwartier gebouwd. Een levendige stadsbuurt met ruimte voor wonen, werken, horeca, cultuur en bedrijvigheid. Gebouwen zoals Huis van Delft, The Social Hub en Antoni zorgen voor nieuw leven in stationsgebied van Delft. Rond het Van Leeuwenhoekpark hebben zelfbouwers en ontwikkelaars naast elkaar gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe werkruimtes en woningen.

Coendersbuurt
De Coendersbuurt is als eerste van de drie buurten voltooid. Een kleinschalige woonbuurt met typisch Delftse straatjes, gelegen op een steenworp afstand van station Delft. In de Coendersbuurt kregen 37 zelfbouwers en verschillende zelfbouwgroepen de kans om hun eigen droomhuis te realiseren. Ook voegden diverse projectontwikkelaars woningaanbod toe aan de buurt en opende scholencombinatie Delfland hier haar deuren.

Abtswoudse Hof
De Abtswoudse Hof wordt een groene buurt, met ruimte om te wonen, te werken en combinaties daarvan. De buurt vormt straks de schakel tussen het Van Leeuwenhoekkwartier en de modernistische stedenbouw van de Voorhof en Poptahof. Al in 2014 werd studentencomplex X-Ray opgeleverd als eerste project in de Abtswoudse Hof. De andere velden worden in fasen bebouwd.

Water- en groenstructuur
Water en groen zijn onmisbaar voor een leefbare, klimaatbestendige stad. Het Van Leeuwenhoekpark op het dak van de spoortunnel loopt straks als een groene loper door het gebied heen. Het park is, samen met Park Spoorloos, de vele groene binnentuinen, de bomenrijen langs de Ireneboulevard en de Nieuwe Gracht en de toekomstige Tuin van Delft onderdeel van de stedelijke groenstructuur. De Nieuwe Gracht is het belangrijkste element in de waterstructuur. De grachten in Nieuw Delft bepalen mede het karakter van de verschillende buurten en verbinden deze met de stad eromheen.

Tot en met 2027 wordt gebouwd aan het stadsdeel Nieuw Delft. In ruim tien jaar worden de deelprojecten in fasen gerealiseerd. De ontwikkeling van Nieuw Delft ligt op koers. Een greep uit de feiten en cijfers:

Bouwperiode: 2013 – 2027
Stedenbouwkundig plan: Zicht op Delft – Palmbout Urban Landscapes
Projectleiding: Projectorganisatie Nieuw Delft, Gemeente Delft

• Nieuw Delft beslaat een gebied van 24 hectare
• In Nieuw Delft worden ongeveer 2.100 nieuwe woningen ontwikkeld
• Er is ruimte voor 40.000 vierkante meter aan voorzieningen voor jong en oud
• Het Van Leeuwenhoekpark beslaat een gebied van ongeveer 2,5 hectare: het park wordt gemiddeld 40 meter breed en 600 meter lang
• De grachtenstructuur van Nieuw Delft geeft ruimte aan 2 hectare oppervlaktewater

FAQ items aan het laden...