Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.

Gemeente Delft wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

De volgende URL’s zijn uitgesloten van deze verklaring:

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden.

Extra toelichting

In juli 2020 heeft de websitebouwer van www.nieuwdelft.nl een scan verricht om de toegankelijkheid van de website te onderzoeken. Hier kwamen enkele technische en redactionele verbeterpunten uit, die zo goed mogelijk zijn doorgevoerd. Daarnaast heeft een externe partij opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheid van de website. Dit onderzoek vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 plaats.

Probleem met toegankelijkheid?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.