Project omschrijving

Duurzaam

In Nieuw Delft werken we samen met ontwikkelaars, bouwers en aanstaande bewoners aan een duurzaam stadsdeel waar het prettig verblijven is. Met water, groen en pilots op het gebied van klimaatadaptatie draagt Nieuw Delft bovendien bij aan een beter klimaat in de stad.

Groen, groener, groenst


Steden krijgen steeds vaker te maken met hitte en zware regenval. Met Nieuw Delft ontstaat een leefomgeving die zo goed mogelijk bestand is tegen het veranderende klimaat. De grachten helpen regenwater gespreid op te vangen en gecontroleerd af te voeren. Bovendien zorgt het groen in parken, plantsoenen en de zuidelijke oevers voor verkoeling. Door middel van verschillende pilots – bijvoorbeeld in het Van Leeuwenhoekpark – onderzoeken we hoe we de stedelijke omgeving en gebouwen nog klimaatadaptiever kunnen maken.

Duurzame gebouwen


Samen met particulieren en ontwikkelaars hebben we een gezamenlijk streven: duurzame gebouw maken met, als het kan, nul op de meter. Gebouwen in Nieuw Delft scoren elk gemiddeld een 8 op de vijf thema’s van de GPR-index: energie, milieu, gezondheid, gebruikwaliteit en toekomstwaarde. En waar het kan scherpen we onze duurzaamheidseisen verder aan. In Nieuw Delft wordt geen gasleiding aangelegd. Alternatieve energieconcepten worden daarom volop toegepast. Een bodemenergiesysteem is in combinatie met zonne-energie op dit moment de meest toegepaste vorm voor verwarming en verkoeling.

Mobiliteit


Als je in Nieuw Delft woont of werkt ben je snel bij alle vormen van openbaar vervoer en kun je de auto laten staan. Ook voor fietsers worden er de komende jaren nieuwe en veilige routes gemaakt naar verschillende bestemmingen in de stad, waaronder de TU. Ontwikkelaars denken bij de uitwerking van hun plannen na over het toepassen van moderne mobiliteitsvormen, zoals het gebruik van deelauto’s. Initiatieven die wij van harte toejuichen!

Doe mee!


We vragen ook toekomstige bewoners van Nieuw Delft mee te helpen aan een leefbare, duurzame stad. Bijvoorbeeld door duurzame materialen te gebruiken, je tuin zo groen mogelijk in te richten, een groen dak aan te leggen, regenwater vast te houden in regentonnen of nestkasten op te hangen. Bekijk voor meer inspiratie ons Ideeënboek duurzaam bouwen.