Project omschrijving

Duurzaam

In 2050 willen we als gemeente energieneutraal zijn. In Delft hebben we de kennis en de mentaliteit om dat op vernieuwende wijze te bereiken. In Nieuw Delft werken we samen met ontwikkelaars, bouwers en (toekomstige) bewoners aan een duurzaam stadsdeel waar het prettig verblijven is. Met water, groen en pilots op het gebied van klimaatadaptatie werken we in Nieuw Delft aan een beter klimaat in de stad.

Groen, groener, groenst

Steden krijgen steeds vaker te maken met hitte en zware regenval. In Nieuw Delft ontstaat een leefomgeving die zo goed mogelijk bestand is tegen het veranderende klimaat. De grachten en klimaatneutrale binnentuinen helpen regenwater gespreid op te vangen en gecontroleerd af te voeren of her te gebruiken. Bovendien zorgt het groen in parken, plantsoenen, dak- en binnentuinen en de zuidelijke oevers voor verkoeling.

Nieuwe ideeën in de praktijk

Met verschillende pilots onderzoeken we hoe we de stedelijke omgeving en gebouwen nog klimaatadaptiever kunnen maken. In het zuiden van het gebied experimenteren we met bestrating die regenwater beter doorlaat. Ook de TU voert verschillende pilots uit in Nieuw Delft. Zo doet de TU Delft in het Van Leeuwenhoekpark onderzoek naar verkoeling door groen en water. Ook voert de TU Delft een pilot uit in de Coendersbuurt met het vergroenen van de kade. En aan diezelfde kade testen we de bioloop: een uittredingspunt dat jonge (water)dieren helpt om het water in en uit te komen.

Geld voor groen en kwaliteit

De komende jaren voeren we in Nieuw Delft het voorstel ‘Besteding Kwaliteitsgelden Nieuw Delft’ uit. In dit plan zijn er negen plekken aangewezen waar de openbare ruimte groener, mooier en beter wordt ingericht.

Duurzame gebouwen

Samen met particulieren en ontwikkelaars hebben we een gezamenlijk streven: duurzame gebouwen maken met, als het kan, nul op de meter. Gebouwen in Nieuw Delft scoren elk gemiddeld een 8 op de vijf thema’s van de GPR-index: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Waar het kan, scherpen we onze duurzaamheidseisen nog verder aan. In Nieuw Delft wordt geen gasleiding aangelegd. Daarom passen we volop alternatieve energieconcepten toe. Een bodemenergiesysteem in combinatie met zonne-energie is op dit moment de meest toegepaste vorm voor verwarming en verkoeling.

In december 2023 bracht provincie Zuid-Holland een uitgave uit over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. In ‘Bouwen voor de toekomst’ staan vijf koplopers op dit gebied, waarvan twee projecten in Nieuw Delft.

Mobiliteit

Als je in Nieuw Delft woont of werkt, ben je snel bij alle vormen van openbaar vervoer en kun je de auto laten staan. Ook voor fietsers zijn nieuwe en veilige routes gemaakt door het gebied naar verschillende bestemmingen in de stad, waaronder de TU. Ontwikkelaars denken bij de uitwerking van hun plannen na over het toepassen van moderne mobiliteitsvormen, zoals het gebruik van deelauto’s. Initiatieven die wij van harte toejuichen.

Een deelauto gebruiken of een elektrische auto opladen? Dan biedt de mobiliteitshub in het zuiden van Nieuw Delft uitkomst. In de ondergrondse hub komen ongeveer 45 parkeerplaatsen, waarvan 20 voor deelauto’s voor de bewoners van de CPO’s (zelfbouwers in collectief opdrachtgeverschap) en 10 voor deelauto’s voor openbaar gebruik. Daarnaast is er ruimte voor deelscooters, deelfietsen, containers en andere deelfaciliteiten. Via een app kan iedereen met een account gebruikmaken van de deelauto’s.

Doe mee!

We vragen ook (toekomstige) bewoners van Nieuw Delft mee te helpen aan een leefbare, duurzame stad. Bijvoorbeeld door duurzame materialen te gebruiken, je tuin zo groen mogelijk in te richten, een groen dak aan te leggen, regenwater vast te houden in regentonnen of nestkasten op te hangen. We lopen voorop. En we vragen iedereen die dat kan om met ons mee te doen.