Project omschrijving

Bouwrijp maken zuidelijk deel Nieuw Delft

Tot in 2021 wordt het zuidelijk deel van Nieuw Delft, tussen de Ireneboulevard en X-Ray, geschikt gemaakt voor de bouw. Een groot deel van het gebied is inmiddels al ‘bouwrijp’. De laatste werkzaamheden vinden naar verwachting eind 2020 en begin 2021 plaats. 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

– het verwijderen van oude leidingen
– de aanleg van riolering
– het weghalen van bodemverontreinigingen
– het aanpassen van watergangen
– het afgraven van grond tot de juiste hoogte

De afgelopen jaren zijn veld 6, 7, 8 en 9 al grotendeels bouwrijp gemaakt. Ook is de Nieuwe Gracht al aangelegd, net als de verkeersbrug tussen de Industriestraat en Fabrieksstraat. Hieronder leest u wat voor werkzaamheden er de komende tijd nog gebeuren.

Kaart met veldnummers van het gedeelte van Nieuw Delft tussen de Irenboulevard, Engelstestraat en Industriestraat.

Werkzaamheden veld 6 – najaar 2020

Voor de kop van veld 6, aan de Ireneboulevard, staan nog enkele werkzaamheden op de planning. Vanaf 21 september voert Archeologie Delft hier archeologische werkzaamheden uit. Dit duurt naar verwachting 2 tot 4 weken. Later in het najaar wordt er een verontreiniging uit de bodem weggegraven. Dit duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Tot slot legt de aannemer het laatste stuk riolering op veld 6 aan en verwijdert hij een laatste stuk bouwweg dat hier nog ligt. De werkzaamheden vinden naar verwachting in november en december 2020 plaats.

Bouwrijp maken veld 10.2

Voor het bouwrijp maken van veld 10.2, gelegen naast studentencomplex X-Ray, is nu nog geen planning beschikbaar. Deze volgt binnenkort.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Zo zal er tijdens de werkzaamheden regelmatig werkverkeer af en aan rijden rond het werkterrein.

PFAS

Op dit moment kunt u meer grond dan gewoonlijk op de bouwvelden zien liggen. Dit komt doordat er in Nederland strengere regels zijn gekomen voor het afvoeren van grond waar PFAS in zit. Met PFAS wordt een groep chemische stoffen bedoeld die van nature niet in het milieu voorkomen. Net als op veel andere locaties in Nederland, zit er ook in delen van veld 6 en 7 teveel PFAS in de grond. Daardoor is het op dit moment lastiger om de grond die vrijkomt bij werkzaamheden af te voeren. Lees hier meer over hoe we hier in Nieuw Delft mee omgaan: PFAS in Nieuw Delft.