Project omschrijving

Bouwrijp maken zuidelijk deel Nieuw Delft

Tot in 2020 wordt het zuidelijk deel van Nieuw Delft, tussen de Ireneboulevard en X-Ray, geschikt gemaakt voor de bouw. Een deel ervan is al ‘bouwrijp’ gemaakt, namelijk de grond van veld 8 rond de Nijverheidsstraat. Ook is de Nieuwe Gracht aangelegd en is de verkeersbrug tussen de Industriestraat en Fabrieksstraat bijna klaar.

Eind augustus: bouwrijp maken veld 9
Vanaf eind augustus tot in november is aannemer Daallin BV bezig met het bouwrijp maken van veld 9 (tussen de Industriestraat en de Nieuwe Gracht). De grond wordt daarmee klaar gemaakt voor de bouw van het woongebouw Poortmeesters. De werkzaamheden bestaan uit het dempen van de watergang langs de Mercuriusweg, het verwijderen van oude leidingen, de aanleg van riolering en het weghalen van een bodemverontreiniging.

De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Zo zal er regelmatig werkverkeer af en aan rijden rond het werkterrein. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad Mercuriusweg tijdelijk verlegd. Dit is nodig om het oude riool te verwijderen dat onder het fietspad ligt. Het fietspad blijft wel continu beschikbaar.

September – medio 2020: bouwrijp maken veld 6, 7 en 10.2
Vanaf september tot begin 2020 worden veld 6 en 7 bouwrijp gemaakt, tussen de Engelsestraat en de Nieuwe Gracht. Onderdeel daarvan is het verleggen van de tijdelijke weg langs de Nieuwe Gracht. Vervolgens wordt ook veld 10.2, gelegen naast studentencomplex X-Ray, klaar gemaakt voor de bouw. Daarbij wordt onder andere de oude watergang gedempt en een nieuwe watergang gegraven. Voor deze werkzaamheden is nu nog geen precieze planning bekend.