Project omschrijving

Bouwrijp maken zuidelijk deel Nieuw Delft

Tot in 2020 wordt het zuidelijk deel van Nieuw Delft, tussen de Ireneboulevard en X-Ray, geschikt gemaakt voor de bouw. De velden 8 en 9 zijn inmiddels ‘bouwrijp’ gemaakt. Ook is de Nieuwe Gracht aangelegd en is de verkeersbrug tussen de Industriestraat en Fabrieksstraat bijna klaar. In de eerste helft van 2020 wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van veld 6, 7 en 10.2.

Kaart met veldnummers van het gedeelte van Nieuw Delft tussen de Irenboulevard, Engelstestraat en Industriestraat.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

– het verwijderen van oude leidingen
– de aanleg van riolering
– het weghalen van bodemverontreinigingen
– het aanpassen van watergangen
– het afgraven van grond tot de juiste hoogte

Bouwrijp maken veld 6 en 7 – januari t/m maart
In het eerste kwartaal van 2020 worden veld 6 en 7 bouwrijp gemaakt, tussen de Engelsestraat en het water van de Nieuwe Gracht. Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. voert de werkzaamheden uit. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van een nieuwe weg aan langs het water van de Nieuwe Gracht. Deze vervangt de bestaande weg tussen woonboulevard Leeuwenstein en de Ireneboulevard. Op die manier maken we ruimte voor de toekomstige bouw op veld 6 (zie ook: 18 – 20 februari: Nieuwe Gracht afgesloten).

Bouwrijp maken veld 10.2
Voor het bouwrijp maken van veld 10.2, gelegen naast studentencomplex X-Ray, is nu nog geen planning bekend.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Zo zal er regelmatig werkverkeer af en aan rijden rond het werkterrein. Bij de ingebruikname van de nieuwe weg tussen Leeuwenstein en de Ireneboulevard, waarschijnlijk rond eind februari, wordt de weg een of meerdere avonden/nachten afgesloten en geldt er een tijdelijke omleiding. Het fietspad Mercuriusweg blijft wel continu beschikbaar.

PFAS
De komende maanden kan het zo zijn dat u meer grond dan gewoonlijk op de bouwvelden ziet liggen. Dit komt doordat er in Nederland strengere regels zijn gekomen voor het afvoeren van grond waar PFAS in zit. Met PFAS wordt een groep chemische stoffen bedoeld die van nature niet in het milieu voorkomen. Net als op veel andere locaties in Nederland, zit er ook in delen van veld 6 en 7 teveel PFAS in de grond. Daardoor mag de grond die vrijkomt bij werkzaamheden niet zomaar afgevoerd worden. De komende periode bekijken we hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.