PFAS in Nieuw Delft

Vorig jaar is de landelijke regelgeving rond PFAS in de bodem aangepast. Dat heeft invloed op een groot aantal bouwprojecten in Nederland. In dit artikel leest u over de invloed van de nieuwe regelgeving op Nieuw Delft en vertellen we hoe we in Nieuw Delft met PFAS omgaan.

Wat zijn PFAS?

Met PFAS wordt een groep van chemische stoffen bedoeld die door mensen zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen. Vanwege hun handige eigenschappen worden ze wereldwijd gebruikt in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, blusschuim, kleding en textiel. Deze stoffen komen in het milieu terecht door bijvoorbeeld uitstoot van fabrieken, of wanneer PFAS-houdende producten bij het afval terecht komen. Van een aantal PFAS bekend is dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Ze breken bijvoorbeeld niet of nauwelijks af in het milieu, kunnen schadelijke effecten geven op mens en milieu, verspreiden zich gemakkelijk en snel en/of kunnen zich in organismen ophopen.

Nieuwe regelgeving

Tot voor kort werd de bodem niet gecontroleerd op PFAS. Vanwege de nadelige effecten op mens en milieu, heeft het ministerie van IenW in juli 2019 een tijdelijke ‘toepassingsnorm’ voor PFAS ingesteld. Grond moet nu aan deze norm worden getoetst voordat deze naar een andere plek kan worden verplaatst. Overschrijdt de PFAS-waarde de toepassingsnorm, dan mag deze grond niet zomaar worden afgevoerd. De grond moet dan eerst worden gereinigd.

PFAS in Nieuw Delft

Op dit moment worden de zuidelijke velden van Nieuw Delft bouwrijp gemaakt. Uit de grondmetingen blijkt dat het PFAS-gehalte van een deel van deze grond hoger ligt dan de toepassingsnorm. Waarschijnlijk komt dit doordat deze plek een tijdelijke oefenlocatie van de brandweer is geweest. In blusschuim zit namelijk PFAS. Dit betekent dat we deze grond niet zomaar kunnen afvoeren wanneer deze vrijkomt bij werkzaamheden.

Landelijke ontwikkelingen

Een landelijk probleem is dat er op dit moment nog geen goede manieren om PFAS uit de grond te halen. Hier wordt wel hard aan gewerkt. De komende tijd zal er meer bekend worden over de mogelijkheden om grond met PFAS te reinigen, of op een andere manier te verwerken. Daarnaast komt het RIVM komt in 2020 met een definitieve toepassingsnorm, die naar verwachting ruimer is dan de huidige, tijdelijke norm.

Aanpak in Nieuw Delft

Om te zorgen dat de werkzaamheden in Nieuw Delft gewoon door kunnen gaan, nemen we tijdelijke maatregelen. Dit doen we in afwachting op een geschikte reinigingsmethode en de definitieve RIVM-norm. Zo onderzoeken we of er een locatie is waar we de overtollige grond tijdelijk op kunnen slaan. Tot die tijd proberen we de grond zoveel mogelijk binnen Nieuw Delft op te slaan, op plekken waar nog niet wordt gebouwd. Hierdoor kan het zo zijn dat u meer grond op de bouwvelden ziet liggen dan gewoonlijk. Op deze manier zorgen we ervoor dat de nieuwe PFAS-regelgeving voorlopig geen invloed heeft op de planning van Nieuw Delft.

PFAS en gezondheid

Voor een aantal soorten PFAS (namelijk PFOS, PFOA en GenX) heeft het RIVM de risico’s voor mensen en milieu beoordeeld voor een aantal specifieke situaties. Het RIVM heeft bijvoorbeeld gekeken naar blootstelling van deze stoffen vanuit bijvoorbeeld lucht, water of voeding. Tot nu toe lijken in deze situaties de risico’s voor mensen beperkt. Ook op plekken waar een verhoogde concentratie PFAS in de bodem aanwezig is, worden over het algemeen de gezondheidskundige grenswaarden door blootstelling vanuit de bodem niet overschreden.

Heeft u vragen over PFAS en uw gezondheid? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden via telefoonnummer 088 355 01 00.

Meer informatie

Meer informatie over PFAS vindt u op de website van het RIVM:
Vragen en antwoorden over PFAS