Delftse gemeenteraad bijgepraat

Op donderdagavond 8 februari zijn de raad- en commissieleden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in Nieuw Delft tijdens een beeldvormende sessie. Gedurende de avond kwamen onderstaande onderwerpen voorbij.

Stand van zaken

In vogelvlucht werden de aanwezigen meegenomen naar hoe het allemaal begon. Van bovengronds spoor naar de bouw van de spoortunnel die startte in 2009 en vervolgens de bebouwing boven op de spoortunnel Nieuw Delft dat steeds meer vorm krijgt. Met drie nieuwe buurten: Coendersbuurt, Van Leeuwenhoekkwartier en Abtswoudse hof. Deze ontwikkelingen mogen binnen door de raad vastgestelde kaders. Over deze kaders en ook verschillende deelprojecten als de Tuin van Delft door bewoners op verschillende manieren geparticipeerd. Ook werden de huidige bouwontwikkelingen besproken en de verschillende manieren waarop de grond door de gemeente

Financieel

In de grondexploitatie en het meerjarenprogramma grondontwikkeling worden de financiële rapportages van alle gebiedsontwikkelingen in Delft bijgehouden. Dit geeft een beeld van de financiële situatie op de korte en lange termijn per gebiedsontwikkeling en voor de hele gemeente. Daarnaast kwamen de financiële mogelijkheden en risico’s aan bod.

Vooruitblik

Dit jaar verwachten we de plannen voor de besteding van de kwaliteitsgelden. Met onderzoek naar het vergroenen van het busplein, meer zichtbaar groen in het noordelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark en het aanscherpen van het ontwerp van het zuidelijk deel van het park en de participatie voor het laatste gedeelte van het park. Later dit jaar wordt onder andere de raad hierover geïnformeerd.

Tussendoor zijn er verschillende vragen van raadsleden beantwoord over onder andere het gebruik van de mobiliteitshub, de waterstructuur in Nieuw Delft en de huidige werkzaamheden aan de sporen in de spoortunnel.

Panelgesprek

De avond werd afgesloten met een interactief onderdeel bij de maquette van het gebied. Tijdens een panelgesprek gingen supervisor, bewoner en ontwikkelaar met de raadsleden in gesprek over de totstandkoming van de ontwikkelingen in Nieuw Delft.