Bouwwerkzaamheden Wooncoöperatie 33 Bovengronds gestart

Begin 2024 start Vink Bouw met de bouw van Wooncoöperatie 33 Bovengronds. Tussen de mobiliteitshub en de Nieuwe Gracht worden 33 huurwoningen gerealiseerd.

Werkzaamheden

Vanaf 8 januari worden de heiwerkzaamheden opgestart. Gedurende twee weken worden er prefab beton palen aangebracht. Direct omwonenden kunnen hier enige trillingen en/of geluidshinder van ondervinden. Er wordt getracht de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Vervolgens wordt de fundering aangebracht en gestart met de opbouw van het appartementencomplex. Na ca. 12 tot 13 maanden zal de bouw gereed zijn.

Vink Bouw werkt van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur. Mocht het nodig zijn, dan kan er – conform het bouwbesluit – op maandag t/m zaterdag worden gewerkt van 07:00 tot 19:00 uur.