Werkzaamheden Nieuwe Gracht noord

Nu de bouw aan de Nieuwe Gracht noord voor het grootste deel klaar is, kan de Nieuwe Gracht in zijn definitieve vorm worden aangelegd. Hier is de aannemer de komende maanden mee bezig. De bouwzone wordt opgeruimd en de tijdelijke slinger uit de weg verdwijnt. Ook legt de aannemer de laatste parkeervakken, trottoir en de middenberm aan. De Nieuwe Gracht noord is in deze periode af en toe (deels) afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de Ireneboulevard en de ingang van de fietsparkeergarage. De werkzaamheden vinden plaats in 3 fasen:

Fase 1: 19 september – 4 november

In de week van 19 september starten we met het aanleggen van het trottoir aan de oostzijde, parkeerplaatsen en de middenberm. Naar verwachting blijft de hinder beperkt. De verkeerssituatie wijzigt niet, de Nieuwe Gracht blijft vanuit beide richtingen open voor verkeer.

Fase 2: 31 oktober – 4 november

Vanaf 31 oktober wordt de drempel aangelegd ter hoogte van de ingang van de Van der Wijckpoort en wordt de oostelijke rijbaan van de Nieuwe Gracht geasfalteerd. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen op de Van der Wijckpoort niet bereikbaar. Bewoners ontvingen hier eerder meer informatie over. De Nieuwe Gracht is in de week van 31 oktober – 4 november afgesloten voor verkeer, tussen de kruising met de Ireneboulevard en de ingang van de fietsparkeergarage . De omleiding via de Hugo de Grootstraat wordt aangegeven op de bebording.

Fase 3: 7 november – 16 december

Vanaf 7 november starten we met de aanleg van de parkeervakken aan de westzijde van de Nieuwe Gracht. Ook maakt de aannemer een doorsteek in de middenberm om de parkeerplaatsen bij Antoni en Guldenwater te bereiken. In deze periode blijft de weg open voor verkeer vanuit noordelijke richting. Voor verkeer vanuit de richting Ireneboulevard is de Nieuwe Gracht afgesloten tussen 7.00 uur en 16.00 uur, van maandag t/m vrijdag. De omleiding wordt via de bebording aangegeven.

Afzetting en graafmachine op Nieuwe Gracht