I CHANGE, bedankt!

Na 2 jaar heeft I CHANGE eind 2021 de deuren van haar tijdelijke broedplaats in Nieuw Delft gesloten. Afgelopen weken is de broedplaats afgebouwd: de wormerij blijft nog even staan.

Eind 2019 opende minimal food waste-beweging een broedplaats aan de Ireneboulevard. De gemeente stelde het terrein hiervoor tijdelijk beschikbaar, omdat de nieuwbouw op die plek nog niet zou starten. De broedplaats was bedoeld als ontmoetingsplek voor iedereen die meer wilde weten óf zich in wilde zetten tegen voedselverspilling, met onder meer moestuintjes, horeca en wormerij en community voorraadkast.

Corona

Helaas moest de horeca van I CHANGE als gevolg van de coronamaatregelen gedurende langere perioden dicht blijven. Achter de schermen werkten de vrijwilligers echter door aan allerlei initiatieven rond het thema ‘voedsel’.

Voorbereiding op bouw

Oorspronkelijk was het terrein beschikbaar tot eind 2020. In overleg met I CHANGE en Ballast Nedam Development werd besloten om dit te verlengen tot en met 2021. De gemeente gaat in de eerste helft van 2022 aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein. Naar verwachting start Ballast Nedam Development eind 2022 met de bouw.

Toekomst van I CHANGE

Hoe gaat I CHANGE nu verder? Twee jaar geleden was het plan dat de minimal food waste-beweging zou verhuizen naar een nieuw terrein, als de locatie in Nieuw Delft niet meer beschikbaar was. Hierover zegt I CHANGE nu het volgende: “We gaan voorlopig verder als slapende stichting, en organiseren geen activiteiten meer. Hoewel we grote ambities hadden, lukt dit ons door een tekort aan tijd en handen niet meer.”

Wij willen I CHANGE en alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen twee jaar. Hiermee hebben zij niet alleen veel bereikt in hun missie voor meer bewustwording en minder voedselverspilling, maar hebben zij ook op een unieke manier invulling gegeven aan dit nieuwe, duurzame deel van Delft. Bedankt en hopelijk tot ziens!

Foto:  Marianne Q Fotografie

De broedplaats van I CHANGE aan de Westlandseweg