Infoavond kavelpaspoorten veld 6, 7 en Haring-locatie

Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert de gemeente Delft samen met de projectorganisatie Nieuw Delft een informatieavond waarop de kavelpaspoorten voor de velden 6 en 7 en de Haring-locatie worden gepresenteerd. Ook komt u meer te weten over de eerste ideeën van AM voor de Haring-locatie en van Pieter van Foreest voor het eerste deel van veld 6 direct aan de Ireneboulevard.

Na de presentaties worden aanwezigen uitgenodigd om op een ander moment deel te nemen aan werkateliers. De informatiebijeenkomst vindt plaats op het stadskantoor van de gemeente Delft (ingang station). De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Ligging velden 6 en 7 en Haring-locatie

De velden 6 en 7 in projectgebied Nieuw Delft liggen tussen de Ireneboulevard, Engelsestraat, Abtswoudseweg en de Nieuwe Gracht. De Haring-locatie ligt op de hoek van de Abtswoudseweg en Engelsestraat. Op deze locatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd.

Plattegrond van de projectvelden van Nieuw DelftLigging veld 6, 7 en de Haring-locatie (veld 11)

Wat is een kavelpaspoort?

Met een kavelpaspoort maakt de gemeente Delft als de verkoper van de bouwgrond op een eenvoudige manier duidelijk wat er op de kavel of een veld met meerdere kavels wel en niet mag. Hiermee kunnen de kopers (bijvoorbeeld ontwikkelaars of zelfbouwers) dan eenvoudig hun ontwerper en bouwer instrueren. Denk hierbij aan de afmetingen van de woning, bebouwingsvoorschriften, positionering van de bebouwing, eisen die gesteld worden aan architectuur, parkeren, groen en riolering.

Uitgangspunten voor de kavelpaspoorten zijn het vigerend bestemmingsplan, diverse beleidstukken en ambities met betrekking tot groen, mobiliteit, e.d. De velden 6 en 7 zijn onderdeel – samen met de velden 8, 9, 10a en 10b – van de zuidelijke velden van Nieuw Delft. Het bestemmingsplan ‘Nieuw Delft, zuidelijke velden’, inclusief de Haring-locatie, werd eind 2018 vastgesteld en geldt dus als kader voor de ontwikkeling van de velden hierbinnen.

Kavelpaspoorten presenteren

Tijdens de bijeenkomst worden de kavelpaspoorten van de velden 6 en 7 en de Haring-locatie gepresenteerd. De kavelpaspoorten van de velden 6 en 7 en de Haring-locatie zijn in april 2019 gepresenteerd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK – openbaar bij te wonen). De inhoud van de kavelpaspoorten staat nagenoeg vast. Wel wil de projectorganisatie Nieuw Delft samen met toekomstige gebruikers van veld 6 en 7 in werkateliers bekijken of er nog speciale behoeften en wensen zijn.

Behoeften en wensen peilen omgeving en toekomstige gebruikers

Tijdens de bijeenkomst wil de projectorganisatie Nieuw Delft de omgeving en toekomstige gebruikers uitnodigen om zich op te geven voor werkateliers rondom drie thema’s, zijnde:

1. Kavelpaspoorten velden 6 en 7: hebben toekomstige gebruikers voldoende informatie en ruimte om hun ambities te realiseren?

2. Mobiliteitshub: De eerste multimodale mobiliteitshub van Hely is in Delft beschikbaar gesteld in de gebiedsontwikkeling Schoemaker Plantage. De hub is multimodaal doordat hier niet alleen (elektrische) auto’s worden aangeboden, maar ook elektrische fietsen en een elektrische bakfiets. Is een mobiliteitshub ook iets voor de Zuidelijke Velden van Nieuw Delft? Zien huidige en  toekomstige gebruikers er iets in?

3. Invulling van de niet-woonfuncties: welke behoeften en wensen leven er bij de huidige en toekomstige gebruikers van deze buurt? De projectorganisatie wil deze behoeften en wensen graag inventariseren om deze mee te geven aan partijen die later aan de slag gaan in het gebied. Belangrijk om te vermelden is dat de projectorganisatie Nieuw Delft niet ‘zelf zaken kan realiseren’, zij is hiervoor afhankelijk van andere partijen.

Programma en opzet bijeenkomst

19.00 uur:   Deuren open
19.30 uur:   Welkom
19.35 uur:   Masterplan (gebiedsvisie) Nieuw Delft – zuidelijk deel en toelichting kwaliteitsketen
20.00 uur:   Toelichting kavelpaspoorten velden 6 & 7 en Haring-locatie
20.25 uur:   Presentatie eerste ideeën Pieter van Foreest op veld 6
20.35 uur:   Presentatie eerste ideeën AM op Haring-locatie
20.45 uur:   Korte toelichting mobiliteitsplan gemeente Delft en kansen voor Nieuw Delft
20.55 uur:   Informeel gedeelte voor vragen aan de diverse betrokkenen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de werkateliers
21.30 uur:   Einde avond

Aanmelden

De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur klaar. We verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk voor donderdag 16 mei 2019 aan te melden voor de bijeenkomst via nieuwdelft@delft.nl. Vermeld daarbij uw naam, emailadres en het aantal personen waarmee u komt.