Per 1 januari gaat de Omgevingswet in: wat betekent dit voor u?

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft in Nederland nu te maken met veel verschillende wetten en regels. Het bestemmingsplan bijvoorbeeld, maar ook regels over bodem, water, natuur, momenten en geluid. Per 1 januari worden 26 wetten en regels samengevoegd tot één nieuwe wet: de Omgevingswet.

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de Gemeente Delft.

Bouwpersoneel is aan het werk op de bouwplaats van een zelfbouwwoning.