Voorlopig ontwerp Van Leeuwenhoekpark afgerond

Op 3 februari werd het voorlopig ontwerp (VO), in een exclusieve sessie, als eerste gepresenteerd aan betrokkenen die bijgedragen hebben aan het programma van eisen en het schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark. Later op de dag konden bezoekers van Nieuw Delft Presenteert het VO voor het eerst aanschouwen. De ontwerpers van het park, de projectmanager en een duurzaamheidsdeskundige waren aanwezig om meer te vertellen over verschillende thema’s rond het park zoals de inrichting, beplanting, water en de planning voor de aanleg van het park.

Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp in het kort >>

Voorlopig Ontwerp

Het voorlopig ontwerp, van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, kenmerkt zich onder meer door een centrale loper met twee bruggen en meerdere kleine doorgangen. De loper biedt zicht op de oude en nieuwe torens van de stad. Het ontwerp bevat voorzieningen als een half basketbalcourt, een trapveld, speelplaatsen en/of een vlindertuin. Op de kop van het park aan de zijde van het ‘busplein’ komt mogelijk een fontein (zie VO fontein) en anders een waterspeelplaats. En onder meer statige bomenrijen met linden en losse groepen meerstammige bloesembomen maken het park compleet. Het noordelijk deel van het park, grenzend aan het stationsgebied, krijgt een stedelijk karakter; het zuidelijke deel van het park meer een buurtkarakter.

Planning

Voordat wordt gestart met de aanleg van het park, worden eerst de gebouwen rondom het park (binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft) gerealiseerd. Denk aan Antoni, The Student Hotel en de drie gegroepeerde gebouwen op Veld 5. Zolang de gebouwen rondom het park nog in aanbouw zijn, is de ruimte waar het park komt nodig voor bouwverkeer en bouwmateriaal. Het zou zonde zijn daar een park aan te leggen dat steeds weer beschadigd wordt door de bouwactiviteiten. Rond 2020, richting uitvoering van het park, wordt het ontwerpproces naar het definitief ontwerp (DO) weer opgepakt.

Van Leeuwenhoekpark

Het Van Leeuwenhoekpark is straks ‘het groene hart’ in het toekomstige stadsgebied Nieuw Delft. Het komt letterlijk op het dak van de spoortunnel. Het park begint bij het Centraal Station en loopt door tot Leeuwenstein. In totaal beslaat het gebied ongeveer 2,5 hectare en is gemiddeld 40 meter breed (soms 30 meter, soms 45 meter) en 600 meter lang. Een bijzonder gebied dat alle potentie heeft om uit te groeien tot iets bijzonders voor Delft. Een aantrekkelijk en levendig park voor Delftenaren, toekomstige bewoners en bezoekers van de stad Delft.

Artist impressions: LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten