Werkateliers veld 6, 7 en Haring-locatie

Vorige week vond de informatieavond plaats over de velden 6 en 7 en de Haring-locatie. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kavelpaspoorten voor deze locaties toegelicht en werd meer verteld over de ideeën van AM en de plannen van Pieter van Foreest. Over drie thema’s wil projectorganisatie Nieuw Delft graag verder praten met toekomstige gebruikers en omwonenden van deze buurt.

De komende weken vinden er verschillende werkateliers plaats voor de velden 6, 7 en de Haring-locatie. Omwonenden en toekomstige gebruikers – bijvoorbeeld mensen die geïnteresseerd zijn in een zelfbouwkavel in dit gebied – zijn van harte uitgenodigd om over drie thema’s mee te denken:

11 juni: Werkatelier ‘Kavelpaspoorten veld 6 en 7’

Dit werkatelier is vooral gericht op de toekomstige gebruikers van veld 6 en 7, zoals kavelkopers in spe. Geeft het kavelpaspoort u voldoende informatie en ruimte om uw ambities te realiseren? Het eerste werkatelier is gepland op dinsdagavond 11 juni 2019.

25 juni: Werkatelier ‘Invulling niet-woonfuncties’

Veld 6, 7 en de Haring-locatie zijn straks onderdeel van een gemengd gebied, waar je niet alleen kunt wonen, maar ook andere functies een plek krijgen. Tijdens dit werkatelier inventariseren we wat uw behoeften en wensen zijn op het gebied van niet-woonfuncties. Welke functies vindt u goed aansluiten op bijvoorbeeld het Van Leeuwenhoekpark, VOLT, de Haring-locatie en het plan van Pieter van Foreest? Aan wat voor functies heeft u behoefte? Ook de invulling van veld 7 wordt in dit werkatelier besproken. Let op: we nemen de input uit het atelier mee in onze marktbenadering, maar Nieuw Delft realiseert die functies niet zelf: uiteindelijk zijn we hiervoor afhankelijk van de initiatieven van marktpartijen. Het eerste werkatelier is gepland op dinsdagavond 25 juni 2019.

2 juli: Werkatelier ‘Mobiliteitshub’

Een mobiliteitshub kan een uitkomst zijn voor buurtbewoners en andere gebruikers die vervoersmiddelen met elkaar willen delen. Denk aan (elektrische) fietsen, auto’s of zelfs bakfietsen. In dit werkatelier willen we samen met omwonenden en toekomstige gebruikers bekijken of een mobiliteitshub in hun directe omgeving iets voor hen zou zijn. Vindt u dit een goed idee? Zo ja, waar heeft u dan behoefte aan – en gaat u er zelf ook gebruik van maken? Het eerste werkatelier staat gepland op dinsdagavond 2 juli 2019.

Aanmelden

Alle werkateliers zijn op het stadskantoor en duren van 19.30 tot 21.30 uur. Afhankelijk van het verloop van de werkateliers worden er mogelijk vervolgsessies georganiseerd per thema. Wilt u ook meedenken over een van de drie thema’s of meer? En heeft u zich hiervoor nog niet aangemeld op de afgelopen informatieavond? Stuur dan een mailtje naar nieuwdelft@delft.nl.

Plattegrond van de projectvelden van Nieuw DelftLigging veld 6, 7 en de Haring-locatie (veld 11)

Ligging velden 6 en 7 en Haring-locatie

De velden 6 en 7 in projectgebied Nieuw Delft liggen tussen de Ireneboulevard, Engelsestraat, Abtswoudseweg en de Nieuwe Gracht. De Haring-locatie ligt op de hoek van de Abtswoudseweg en Engelsestraat. Op deze locatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd.

Wat is een kavelpaspoort?

Met een kavelpaspoort maakt de gemeente Delft als de verkoper van de bouwgrond op een eenvoudige manier duidelijk wat er op de kavel of een veld met meerdere kavels wel en niet mag. Denk hierbij aan de afmetingen van de woning, bebouwingsvoorschriften, positionering van de bebouwing, eisen die gesteld worden aan architectuur, parkeren, groen en riolering. Uitgangspunten voor de kavelpaspoorten zijn het bestemmingsplan, diverse beleidsstukken en ambities met betrekking tot groen, mobiliteit, e.d. De velden 6, 7 en Haring zijn – samen met de velden 8, 9 en 10 – onderdeel van het bestemmingsplan ‘Nieuw Delft, zuidelijke velden’.

Kavelpaspoorten presenteren

Tijdens de bijeenkomst werden de kavelpaspoorten van de velden 6 en 7 en de Haring-locatie gepresenteerd. De kavelpaspoorten van de velden 6 en 7 en de Haring-locatie zijn in april 2019 gepresenteerd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK – openbaar bij te wonen). De inhoud van de kavelpaspoorten staat nagenoeg vast. Wel wil de projectorganisatie Nieuw Delft samen met toekomstige gebruikers van veld 6 en 7 in werkateliers bekijken of er nog speciale behoeften en wensen zijn.