Archeologische opgraving op terrein Huis van Delft

Op het terrein van Huis van Delft – aan de noordkant van het station – is Archeologie Delft druk bezig met opgravingen. Dat gebeurt in aanloop naar de start van de bouw.

Eerder is al vooronderzoek gedaan op het terrein van Huis van Delft door middel van proefsleuven. Daarbij zijn vindplaatsen aangetroffen uit de 15e en 19e eeuw. Archeologie Delft verwachtte in ieder geval restanten te vinden van het oudste station van Delft, dat in de 19e eeuw op deze plek stond. En ja hoor: stukje bij beetje komt de fundering tevoorschijn!

Foto: Archeologie Delft

Eerste station van Delft

Het eerste station van Delft werd in 1847 geopend aan de Houttuinen, dicht tegen de binnenstad aan. Door de groei van het treinverkeer werd er in 1885 een groter station gebouwd, verder naar het zuiden. Dat is het monumentale stationsgebouw dat er nu nog steeds staat!

Archeologisch onderzoek

Tijdens de opgravingen stelt Archeologie Delft de gevonden resten veilig door deze te documenteren. Dat gebeurt voor een deel nu, voordat de funderingspalen en damwanden van Huis van Delft de grond in gaan. Zodra die erin zitten en de bouwkuip is ontgraven, kan de bodem dieper onderzocht worden. De vondsten worden schoongemaakt, geanalyseerd en gaan naar het depot. Meer weten? Het rapport met de resultaten is achteraf te downloaden op de site van Archeologie Delft.

Foto: Archeologie Delft