Schetsontwerp gekozen voor Van Leeuwenhoekpark

Op het dak van de spoortunnel komt een nieuw park: het Van Leeuwenhoekpark. Dit park – een gebied van ongeveer 2,5 hectare – heeft alle potentie om uit te groeien tot iets bijzonders voor Delft. Een aantrekkelijk en levendig park voor Delftenaren, toekomstige bewoners en bezoekers van de stad Delft.  Het gekozen schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark is op dinsdag 14 maart jl. gepresenteerd aan – en besproken met geïnteresseerden, die in eerdere stadia hebben meegedacht over de invulling en gebruik van het park.

Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten kreeg de veelomvattende taak om alle wensen en ideeën samen te smelten in één ontwerp van het park voor de hele stad. Lodewijk Baljon: “Het is een geweldige uitdaging om dit terrein in het midden van dit nieuwe stadskwartier, een hedendaagse Delftse betekenis te geven. We hebben Delfts DNA in gedachte genomen. Delft is herkenbaar aan haar lange lijnen; de Delftse grachten en de smalle dwarsstraten die met bruggen verbonden zijn. Aan het einde van deze zichtlijnen is vaak een markante Delftse toren te zien. Dit hebben we vertaald in het ontwerp door middel van een centrale loper met twee bruggen. De loper biedt zicht op de oude en nieuwe torens van de stad.”

Prettige afwisselende plekken

Na inventarisatie van alle ideeën komt er een centrale loper met wisselende breedtes omgeven door glooiend gras met bomen. Het programma voor het park staat nog niet vast. Het schetsontwerp biedt de structuur waarbinnen een ruime variatie aan programma kan worden gerealiseerd.  Voor de programmering van het park wordt gedacht aan buitensport- en speelplekken, Delftse objecten, een vlindertuin, verschillende zitplekken, bbq-veld, café met terras en oog voor ecologie. Prettige plekken die bij elkaar passen, elkaar versterken en passen bij de omgeving over de volle lengte van het park; van stationsgebied tot Leeuwenstein.

Eenvoud en kracht

Het Inspiratieteam – die de verschillende ontwerpvoorstellen heeft begeleid en beoordeeld – is enthousiast en waardeert het plan van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten om zijn ‘heldere eenvoud en kracht’. Stedenbouwkundige Jaap van den Bout namens het Inspiratieteam: “Met dit ontwerp vieren we het langgerekte gebied waar het sterk in is. De sterke basisstructuur gedraagt zich flexibel en haakt aan op de kansen uit de omgeving. Een rijke voedingsbodem waaruit de dingen die mensen in het park willen doen, kunnen ontstaan.”

Overal aan gedacht

Over iedere plek en functie is nagedacht. Het glooiend gras varieert in hoogte en zorgt voor plekken in zon of schaduw en uit de wind. Op warmere zomerdagen begeleiden de taluds juist een frisse bries door het park. Er komen meerdere kleinere doorgangen en twee eye catchers in de vorm van bruggen die tevens speelplek zijn. Zo is het ‘dakpark’ voor iedereen toegankelijk. Ook de openbare ruimte van de nieuwe gebouwen direct aan het park, worden in ontwerp en functie met elkaar verbonden.

Innovatie

Ons klimaat verandert, ook in de stad. Onderzoek door de TU Delft naar de vermindering van hittestress in onze steden, wordt geïntegreerd in het ontwerpproces. Marjolein Pijpers van TU Delft: “Volgens mij is de eerste keer in Nederland dat een park op deze manier klimaat-adaptief wordt ontworpen. Het park is innovatief van zichzelf. Innovatief op de manier waarop het de omgeving en mensen gaat helpen in de toekomst. Slimme keuzes en plaatsing van beplanting, materiaal, waterpartijen, hoogteverschillen en meubilair zorgen in alle seizoenen voor een prettige verblijfsplek. Een uitgebreid meetnet van weerstations zorgt voor de continue monitoring van het klimaat en informeert de bezoeker over de aangenaamste plekken.”

Zeven thema’s als leidraad

Het afgelopen jaar hebben mensen van binnen en buiten Delft hun ideeën voor het park gedeeld. Meer dan 80 mensen deden vorig jaar mee aan de inspiratiebijeenkomst op 29 maart. Deze ideeën zijn samengevat in zeven ontwerpthema’s en opgenomen als leidraad in het Programma van Eisen. Baljon: “Er lag een schat aan ideeën voor ons klaar. Deze ontwerpthema’s toetsen we voortdurend in het ontwerpproces.” Naast de ideeën uit de stad, hebben meerdere teams en deskundigen op het gebied van techniek, beheer en innovatie hun bijdrage geleverd. In de zomer van dit jaar ligt er een voorlopig ontwerp.