Tijdelijke fietsenrekken rond station Delft

Rond de start van het nieuwe studiejaar plaatst bouwcombinatie Antoni tijdelijke fietsenrekken vlakbij het stadskantoor, langs de Coenderstraat en de Parallelweg. De tijdelijke maatregel moet tegemoetkomen aan de behoefte aan extra stallingsplekken rond het station, totdat de derde stationsfietsenstalling in 2020 klaar is.

De rekken komen op drie locaties langs de Parallelweg en aan weerszijden van de Coenderstraat te staan (zie afbeelding). Een deel van de rekken is in augustus al geplaatst – de rest volgt in september. Samen zorgen ze voor ongeveer 900 nieuwe fietsplekken. Fietscoaches zullen het gebruik van de stallingen in goede banen leiden.

Derde fietsenstalling

Op dit moment wordt gewerkt aan een derde stationsfietsenstalling onder project Antoni – een multifunctioneel gebouw dat naar verwachting in 2020 wordt opgeleverd. De fietsenstalling zou oorspronkelijk in 2019 open gaan. Om bouwveiligheidsredenen kan de bouwcombinatie de stalling dit jaar slechts gedeeltelijk opleveren, waarna de rest van de stalling volgend jaar open gaat. De fietsenrekken zijn een tijdelijke maatregel van bouwcombinatie Antoni, om tot de eindoplevering meer ruimte te geven aan treinreizigers die de fiets gebruiken.

Zomer 2020

De fietsenrekken worden in de zomer van 2020 weer weggehaald, wanneer Antoni – en daarmee ook de derde fietsenstalling – gereed is. Wanneer deze nieuwe stalling open gaat beschikt station Delft over meer dan 10.000 stallingsplekken.

Locaties tijdelijke fietsenrekken

Locaties tijdelijke fietsenrekken